VIỆN CÔNG NGHỆ NAM Á

Thông Tin Cơ Bản-Học viện công nghệ Nam Á-Nanya Institute of Technology

Ngày đăng: 12/07/2021

Thông Tin Cơ Bản-Học viện công nghệ Nam Á-Nanya Institute of Technology Học viện công nghệ Nam Á南亞科技學校財團法人南亞技術學院(Nanya Institute of Technology)http://www.oit.edu.tw/bin/home.phpNgày thành lập: 1969/10/01、1973/06/01、1993/08/01、2000/08/01、2012/02/01、2016/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:       …