Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP TRUNG ƯƠNG

Ngày đăng: 07/10/2022

Thông tin khoa ngành - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP TRUNG ƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP TRUNG ƯƠNG 國立中央大學 NATIONAL CENTRAL UNIVERSITY Địa chỉ: 320台灣桃園市中壢區中大路300號 Điện thoại : 03-4227151 Fax : 03-4226062 HỌC VIỆN VĂN HỌC Lớp cử nhân học viện văn học 文學院學士班 Khoa văn học Trung Quốc 中國文學系 Khoa …

Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUỐC GIA ĐÀI LOAN

Ngày đăng: 07/10/2022

Thông tin khoa ngành - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUỐC GIA ĐÀI LOAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUỐC GIA ĐÀI LOAN 國立台灣師範大學 ( National Taiwan Normal University ) Địa chỉ:Số 162, Khu 1, Đường Heping East, Thành phố Đài Bắc 106 SĐT: (02) 7749-1111 HỌC VIỆN GIÁO DỤC Khoa giáo dục học 教育學系 Khoa tâm lý …

Thông tin khoa ngành – HỌC VIỆN QUẢN LÝ – Y TẾ KINH QUỐC

Ngày đăng: 07/10/2022

Thông tin khoa ngành - HỌC VIỆN QUẢN LÝ - Y TẾ KINH QUỐC HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ SỨC KHỎE KINH QUỐC 經國管理暨健康學院 ( CHING GUO INSTITUTE OF MANEGEMENT AND HEALTHY ) Địa chỉ: 203, Đài Loan, Keelung City, Zhongshan District, Fuxing Rd, 336 SĐT:(02)2437-2093 ~(02)2437-6209 NHÓM NGÀNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE …

Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP HẢI DƯƠNG ĐÀI LOAN

Ngày đăng: 30/09/2022

Thông tin khoa ngành - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP HẢI DƯƠNG ĐÀI LOAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP HẢI DƯƠNG ĐÀI LOAN 國立台灣海洋大學 (National Taiwan Ocean University ) Địa chỉ :202301 基隆市中正區北寧路2號 Điện thoại : +886-2-2462-2192 HỌC VIỆN HẢI DƯƠNG VÀ QUẢN LÝ Khoa thương mại tàu thuyền Khoa vận tải tàu …

Thông tin khoa ngành : HỌC VIỆN KỸ THUẬT LÊ MINH

Ngày đăng: 30/09/2022

Thông tin khoa ngành : HỌC VIỆN KỸ THUẬT LÊ MINH HỌC VIỆN KỸ THUẬT LÊ MINH  黎明技術學院     LEE-MING INSTITUTE OF TECHNOLOGY       Địa chỉ : No. 22, Section 3, Tailin Rd, Taishan District, New Taipei City, Đài Loan 243 Điện thoại : 0229097811 Khuôn viên trường Lê Minh Trong mười năm qua, tình hình …

Thông tin khoa ngành : TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT HỒNG QUỐC ĐỨC LÂM

Ngày đăng: 30/09/2022

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT HỒNG QUỐC ĐỨC LÂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT HỒNG QUỐC ĐỨC LÂM 宏國德霖科技大學 (  HungKuo Delin University of Technology  ) Địa chỉ: No. 1號, Lane 380, Qingyun Rd, Tucheng District, New Taipei City, Đài Loan 236 SĐT:02-2273-3567 HỌC VIỆN KỸ THUẬT …