Khoa ngôn ngữ Trung hệ Đại học tự túc và Thạc sĩ tại Đài Loan ( Phần cuối )

Ngày đăng: 20/02/2023

高屏地區 Khu vực Cao Hùng  - Bình Đông 編號 No 學校 School  name 地址 Address 1 國立中山大學中國文學系 Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học quốc lập Trung Sơn 高雄市鼓山區蓮海路70號 No. 70, Lianhai Road, Gushan District, Kaohsiung City 2 國立高雄師範大學國文學系 Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học Sư phạm Quốc lập Cao …

Khoa Ngôn ngữ Trung hệ Đại học tự túc và Thạc sĩ tại Đài Loan ( Phần 2 )

Ngày đăng: 20/02/2023

中彰投地區 Khu vực Đài Trung – Chương Hóa – Nam Đầu   編號 No 學校 School  name 地址 Address 1 國立中興大學中國文學系 Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học Quốc lập Trung Hưng 台中市南區興大路145號 No. 145, Xingda Road, South District, Taichung City 國立中興大學台灣文學與跨國文化研究所 Viện nghiên cứu Văn học Đài Loan và Văn hóa Xuyên …

Khoa Ngôn ngữ Trung hệ Đại học tự túc và Thạc Sĩ tại Đài Loan ( Phần 1 )

Ngày đăng: 20/02/2023

北北基地區    Khu vực Đài Bắc – Tân Bắc – Cơ Long 編號 No 學校 School  name 地址 Address 1 國立臺灣大學中國文學系 Khoa Văn học Trung Quốc, Đại học Quốc gia Đài Loan 10617臺北市大安區羅斯福路四段一號 No. 1, Section 4, Roosevelt Road, Daan District, Taipei City 10617 國立臺灣大學臺灣文學研究所 Viện nghiên cứu văn học Đài Loan, …

Thông tin : ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT QUỐC GIA ĐÀI BẮC

Ngày đăng: 04/11/2022

Thông tin : ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT QUỐC GIA ĐÀI BẮC 台北藝術大學 TAIPEI NATIONAL UNIVERSITY OF THE ART Địa chỉ : No. 1, Xueyuan Road, Beitou District, Taipei City Điện thoại : +886-2-2896-1000 I. LỊCH SỬ TRƯỜNG HỌC Ngày 6 tháng 2 năm 1979, cơ quan hành chính Đài Loan ban hành "Kế hoạch tăng cường các hoạt …

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA ĐÀI BẮC

Ngày đăng: 04/11/2022

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA ĐÀI BẮC NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY 國立臺灣藝術大學國立臺北大學 Địa chỉ : No. 151號, Daxue Rd, Sanxia District, New Taipei City, Đài Loan Điện thoại : +886286741111 I.LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG Được thành lập vào năm 1949, Trường Cao Đẳng Hành Chính Địa phương Đài Loan là cơ …

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP NGHỆ THUẬT QUỐC GIA ĐÀI LOAN

Ngày đăng: 04/11/2022

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP NGHỆ THUẬT QUỐC GIA ĐÀI LOAN NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY OF ARTS 國立臺灣藝術大學 NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY OF ARTS Địa chỉ : 220新北市板橋區大觀路一段59號 Điện thoại : +886222722181 Fax : 0229674948 I. LỊCH SỬ TRƯỜNG HỌC Được thành lập vào năm 1955 với tiền thân là Trường Nghệ …

Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP TRUNG ƯƠNG

Ngày đăng: 07/10/2022

Thông tin khoa ngành - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP TRUNG ƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP TRUNG ƯƠNG 國立中央大學 NATIONAL CENTRAL UNIVERSITY Địa chỉ: 320台灣桃園市中壢區中大路300號 Điện thoại : 03-4227151 Fax : 03-4226062 HỌC VIỆN VĂN HỌC Lớp cử nhân học viện văn học 文學院學士班 Khoa văn học Trung Quốc 中國文學系 Khoa …

Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUỐC GIA ĐÀI LOAN

Ngày đăng: 07/10/2022

Thông tin khoa ngành - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUỐC GIA ĐÀI LOAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUỐC GIA ĐÀI LOAN 國立台灣師範大學 ( National Taiwan Normal University ) Địa chỉ:Số 162, Khu 1, Đường Heping East, Thành phố Đài Bắc 106 SĐT: (02) 7749-1111 HỌC VIỆN GIÁO DỤC Khoa giáo dục học 教育學系 Khoa tâm lý …

Thông tin khoa ngành – HỌC VIỆN QUẢN LÝ – Y TẾ KINH QUỐC

Ngày đăng: 07/10/2022

Thông tin khoa ngành - HỌC VIỆN QUẢN LÝ - Y TẾ KINH QUỐC HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ SỨC KHỎE KINH QUỐC 經國管理暨健康學院 ( CHING GUO INSTITUTE OF MANEGEMENT AND HEALTHY ) Địa chỉ: 203, Đài Loan, Keelung City, Zhongshan District, Fuxing Rd, 336 SĐT:(02)2437-2093 ~(02)2437-6209 NHÓM NGÀNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE …