THÔNG TIN TRƯỜNG HỌC

Thông tin : ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT QUỐC GIA ĐÀI BẮC

Ngày đăng: 04/11/2022

Thông tin : ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT QUỐC GIA ĐÀI BẮC 台北藝術大學 TAIPEI NATIONAL UNIVERSITY OF THE ART Địa chỉ : No. 1, Xueyuan Road, Beitou District, Taipei City Điện thoại : +886-2-2896-1000 I. LỊCH SỬ TRƯỜNG HỌC Ngày 6 tháng 2 năm 1979, cơ quan hành chính Đài Loan ban hành "Kế hoạch tăng cường các hoạt …

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA ĐÀI BẮC

Ngày đăng: 04/11/2022

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA ĐÀI BẮC NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY 國立臺灣藝術大學國立臺北大學 Địa chỉ : No. 151號, Daxue Rd, Sanxia District, New Taipei City, Đài Loan Điện thoại : +886286741111 I.LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG Được thành lập vào năm 1949, Trường Cao Đẳng Hành Chính Địa phương Đài Loan là cơ …

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP NGHỆ THUẬT QUỐC GIA ĐÀI LOAN

Ngày đăng: 04/11/2022

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP NGHỆ THUẬT QUỐC GIA ĐÀI LOAN NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY OF ARTS 國立臺灣藝術大學 NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY OF ARTS Địa chỉ : 220新北市板橋區大觀路一段59號 Điện thoại : +886222722181 Fax : 0229674948 I. LỊCH SỬ TRƯỜNG HỌC Được thành lập vào năm 1955 với tiền thân là Trường Nghệ …

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP TRUNG ƯƠNG

Ngày đăng: 05/10/2022

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP TRUNG ƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP TRUNG ƯƠNG 國立中央大學 NATIONAL CENTRAL UNIVERSITY Địa chỉ: 320台灣桃園市中壢區中大路300號 Điện thoại : 03-4227151 Fax : 03-4226062 I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG Được thành lập năm 1915 và trải qua hơn 100 năm trường Đại học Quốc Lập Trung …

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯỜNG CANH

Ngày đăng: 05/10/2022

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯỜNG CANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯỜNG CANH 長庚大學 CHANG GUNG UNIVERSITY Địa chỉ : 259, Wenhua 1st Road, Guishan District, Taoyuan City 333 Điện thoại :(03)211-8800  Fax :(03)211-8700 I. LỊCH SỬ TRƯỜNG HỌC Được thành lập vào tháng 4 năm 1987 với cái tên Học viện Trường …

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUỐC GIA ĐÀI LOAN

Ngày đăng: 05/10/2022

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUỐC GIA ĐÀI LOAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUỐC GIA ĐÀI LOAN 國立台灣師範大學 ( National Taiwan Normal University ) Địa chỉ:Số 162, Khu 1, Đường Heping East, Thành phố Đài Bắc 106 SĐT: (02) 7749-1111 I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG HỌC Tiền thân của Đại học Sư phạm Quốc gia …

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP HẢI DƯƠNG ĐÀI LOAN

Ngày đăng: 05/10/2022

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP HẢI DƯƠNG ĐÀI LOAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP HẢI DƯƠNG ĐÀI LOAN 國立台灣海洋大學 (National Taiwan Ocean University ) Địa chỉ :202301 基隆市中正區北寧路2號 Điện thoại : +886-2-2462-2192 I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG Được thành lập vào năm 1953 dưới cái tên trường Cao Đẳng Hàng …

Thông tin : HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ SỨC KHỎE KINH QUỐC

Ngày đăng: 30/09/2022

Thông tin : HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ SỨC KHỎE KINH QUỐC HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ SỨC KHỎE KINH QUỐC 經國管理暨健康學院 ( CHING GUO INSTITUTE OF MANEGEMENT AND HEALTHY ) Địa chỉ: 203, Đài Loan, Keelung City, Zhongshan District, Fuxing Rd, 336 SĐT:(02)2437-2093 ~(02)2437-6209 I. GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG KINH QUỐC …

Thông tin : HỌC VIỆN KỸ THUẬT LÊ MINH

Ngày đăng: 30/09/2022

Thông tin : HỌC VIỆN KỸ THUẬT LÊ MINH HỌC VIỆN KỸ THUẬT LÊ MINH  黎明技術學院     LEE-MING INSTITUTE OF TECHNOLOGY       Địa chỉ : No. 22, Section 3, Tailin Rd, Taishan District, New Taipei City, Đài Loan 243 Điện thoại : 0229097811 I. LỊCH SỬ TRƯỜNG HỌC : Năm 1965,  Lý Bỉnh Kiến, Hoàng Tại Cách và Hứa …

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT HỒNG QUỐC ĐỨC LÂM

Ngày đăng: 30/09/2022

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT HỒNG QUỐC ĐỨC LÂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT HỒNG QUỐC ĐỨC LÂM 宏國德霖科技大學 (  HungKuo Delin University of Technology  ) Địa chỉ: No. 1號, Lane 380, Qingyun Rd, Tucheng District, New Taipei City, Đài Loan 236 SĐT:02-2273-3567 I. LỊCH SỬ CỦA TRƯỜNG: Vào …