#duhocdailoan #thongtintruonghoc #duhoccuutu #truonghocdailoan #thongtincoban #hocphicactruongdaihoc #daihocsuphamquocgiadailoan #National_Taiwan_Normal_University

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUỐC GIA ĐÀI LOAN

Ngày đăng: 05/10/2022

Thông tin : TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUỐC GIA ĐÀI LOAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUỐC GIA ĐÀI LOAN 國立台灣師範大學 ( National Taiwan Normal University ) Địa chỉ:Số 162, Khu 1, Đường Heping East, Thành phố Đài Bắc 106 SĐT: (02) 7749-1111 I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG HỌC Tiền thân của Đại học Sư phạm Quốc gia …