THÔNG BÁO TUYỂN SINH kì tháng 2/2023 trường Đại học KHKT Kiện Hành có mở chương trình hệ 1+4

Ngày đăng: 28/10/2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH kì tháng 2/2023 trường Đại học KHKT Kiện Hành có mở chương trình hệ 1+4 Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh kì tháng 2/2023 trường Đại học KHKT Kiện Hành có mở chương trình hệ 1+4 . Bao gồm các thông tin liên quan: chương trình đào tạo, điều kiện đăng ký, học bổng …

THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC CHƯƠNG TRÌNH HỆ CHÍNH QUY TỰ TÚC( đại học &thạc sĩ) THÁNG 2/2023 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHKT KIỆN HÀNH

Ngày đăng: 28/10/2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC CHƯƠNG TRÌNH HỆ CHÍNH QUY TỰ TÚC( đại học &thạc sĩ) THÁNG 2/2023 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHKT KIỆN HÀNH Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh tháng 2 năm 2023 HỆ CHÍNH QUY TỰ TÚC( đại học &thạc sĩ) của trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHKT KIỆN HÀNH  . Bao gồm các …