Đại học kỹ thuật tỉnh ngô

Tuyển sinh 2021: Đại học kỹ thuật Tỉnh Ngô – Hệ vừa học vừa làm.

Ngày đăng: 10/06/2021

Đại học Kỹ thuật Tỉnh Ngô - Hsing WuUniversity - Tuyển sinh hệ vừa học vừa làm 2021. Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2021 hệ vừa học vừa làm của trường Đại học kỹ thuật Tỉnh Ngô - Hsing WuUniversity. Bao gồm các thông tin liên quan: chương trình đào tạo, điều kiện đăng ký, học …