đại học khoa học công nghệ tỉnh ngô tuyển sinh

Cập nhật: Đại học khoa học kỹ thuật Tỉnh Ngô -Hsing Wu University Tuyển sinh năm 2022 

Ngày đăng: 08/11/2021

Đại học khoa học kỹ thuật Tỉnh Ngô -Hsing Wu University Tuyển sinh năm 2022  Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2022 hệ vừa học vừa làm của Đại học khoa học kỹ thuật Tỉnh Ngô -Hsing Wu University. Bao gồm các thông tin liên quan: chương trình đào tạo, điều kiện đăng ký, học bổng …