Cao đẳng Điều dưỡng Quốc gia Đài Nam

Thông tin trường học: Cao đẳng Điều dưỡng Quốc gia Đài Nam National Tainan Junior College of Nurse

Ngày đăng: 25/04/2022

Thông tin trường học: Cao đẳng Điều dưỡng Quốc gia Đài Nam Cao đẳng Điều dưỡng Quốc gia Đài Nam 國立臺南護理專科學校 (National Tainan Junior College of Nursing) Năm thành lập: 1953/08/01、2000/02/01、2000/08/01 (Đài Nam) Sơ lược về lịch sử của trường: Trường được thành lập vào ngày 01 tháng 06 năm 41 Dân …