5/5 - (1 bình chọn)

Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUỐC GIA ĐÀI LOAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUỐC GIA ĐÀI LOAN

國立台灣師範大學

( National Taiwan Normal University )

Địa chỉ:Số 162, Khu 1, Đường Heping East, Thành phố Đài Bắc 106

SĐT: (02) 7749-1111

HỌC VIỆN GIÁO DỤC

         VIỆN CHUYÊN NGÀNH THÔNG TIN HỌC TẬP 

HỌC VIỆN KHOA HỌC

         HỌC VIỆN KHOA HỌC ĐỜI SỐNG

HỌC VIỆN VĂN HỌC
HỌC VIỆN KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN NGHỆ THUẬT
HỌC VIỆN VẬN ĐỘNG – NGHỈ DƯỠNG
HỌC VIỆN ÂM NHẠC
HỌC VIỆN QUỐC TẾ – KHOA HỌC XÃ HỘI
HỌC VIỆN QUẢN LÝ
CÁC ĐƠN VỊ GIẢNG DẠY KHÁC