Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP TRUNG ƯƠNG

5/5 - (1 bình chọn)

Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP TRUNG ƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP TRUNG ƯƠNG

國立中央大學

NATIONAL CENTRAL UNIVERSITY

Địa chỉ: 320台灣桃園市中壢區中大路300號

Điện thoại : 03-4227151

Fax : 03-4226062

HỌC VIỆN VĂN HỌC
HỌC VIỆN KHOA HỌC

     理學院

HỌC VIỆN CÔNG NGHIỆP
HỌC VIỆN QUẢN LÝ 管理學院
TRƯỜNG KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ THÔNG TIN
HỌC VIỆN KHOA HỌC TRÁI ĐẤT

     地球科學學院

HỌC VIỆN KHÁCH GIA

       客家學院

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ Y SINH

    生醫理工學院

TRUNG TÂM GIẢNG DẠY TỔNG HỢP

     總教學中心

TRUNG TÂM KHÔNG GIAN VÀ ĐO ĐẠC TỪ XA

     太空及遙測研究中心