Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP GIAO THÔNG DƯƠNG MINH – NATIONAL YANG-MING CHIAO TUNG UNIVERSITY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP GIAO THÔNG DƯƠNG MINH

國立陽明交通大學

( NATIONAL YANG-MING CHIAO TUNG UNIVERSITY )

Khuôn viên Dương Minh: 

No. 155號, Section 2, Linong St, Beitou District, Taipei City, Đài Loan 112

ĐT: +886-2-2826-7000

 Khuôn viên Giao Đại:

No. 1001號, Daxue Rd, East District, Hsinchu City, Đài Loan 30010

ĐT: +886-3-571-2121

THẾ MẠNH ĐÀO TẠO

Đại học Quốc gia Giao Thông Dương Minh là một trong những trường đại học định hướng nghiên cứu hàng đầu của Đài Loan. khuôn viên Quảng Phúc, Tân Trúc, Đại học Thanh Hoa Đài Loan và Khu công nghiệp Khoa học Tân Trúc nằm liền kề. Mục đích chính của Đại học Giao thông Dương Minh là ươm mầm tài năng trong lĩnh vực kỹ thuật, khoa học và quản lý. Mục đích này hiện là ESA trên huy hiệu của trường ; các lĩnh vực phát triển chính là điện tử, truyền thông thông tin và quang điện tử. 


HỌC VIỆN Y TẾ
 • Khoa Y
 • Khoa  Y học Lâm sàng  (thạc sĩ)
 • Khoa Y học cổ truyền (thạc sĩ)
 • Khoa Y tế Công cộng  (thạc sĩ)
 • Khoa Quản lý khám chữa bệnh (thạc sĩ)
 • Khoa Y tế và Phúc lợi (thạc sĩ)
 • Khoa Sức khỏe Môi trường và Nghề nghiệp (thạc sĩ)
 • Khoa thông tin y sinh (thạc sĩ)
 • Khoa sinh lý (thạc sĩ)
 • Khoa Dược (thạc sĩ)
 • Khoa Giải phẫu và Tế bào Sinh học (thạc sĩ)

  Khoa Y tế Cấp tính (thạc sĩ)

 • Khoa khoa học não bộ  (thạc sĩ)
 • Khoa Y tế Quốc tế (thạc sĩ)
 • Ngành Y học Dịch thuật (Tiến sĩ)
 • Ngành Y tế Công cộng (thạc sĩ)
 • Ngành Công nghệ Môi trường (tiến sĩ)
 • Y khoa liên ngành (tiến sĩ)
HỌC VIỆN Y TẾ VÀ KỸ SƯ SINH VẬT
 • Khoa kỹ thuật y tế sinh học và xét nghiệm
 • Khoa hình ảnh y tế sinh học và khoa học phóng xạ 
 • Khoa Vật lý trị liệu và Công nghệ Hỗ trợ 
 • Khoa kỹ sư y tế sinh học 
 • Khoa điện quang y sinh (thạc sĩ) 
 • Khoa quang điện y sinh và khoa học Nano ( Đồng tổ chức với Học viện Khoa học Đời sống ) (cử nhân)
 • Khoa điện quang ( hệ thống liên hiệp đại học Đài Loan ) (tiến sĩ)
HỌC VIỆN KHOA HỌC ĐỜI SỐNG
 • Khoa khoa học đời sống/ Khoa khoa học hệ gen (thạc sĩ)
 • Khoa khoa học thần kinh (thạc sĩ)
 • Ngành Vi Sinh Vật Và Miễn Dịch Học (Thạc Sĩ)
 • Khoa Hóa Sinh Và Sinh Học Phân Tử (Thạc Sĩ)
 • Ngành  Dữ Liệu Y Học Sinh Học (Thạc Sĩ)
 • Ngành Y Học Phân Tử (Tiến Sĩ)
 • Khoa Học Thần Kinh Liên Ngành (Thạc Sĩ)
 • Khoa Học Thần Kinh Liên Ngành  (Tiến Sĩ)
 • Ngành Công nghệ Sinh học và Quản lý Y tế (Thạc sĩ tại chức)
 • Ngành Công nghệ Sinh học và Công nghiệp Y tế (tiến sĩ)
HỌC VIỆN ĐIỀU DƯỠNG
 • Khoa hộ lý 
 • Khoa điều dưỡng lâm sàng (thạc sĩ)
 • Khoa chăm sóc sức khỏe cộng đồng (thạc sĩ)
HỌC VIỆN NHA KHOA
 • Khoa răng
 • Khoa vệ sinh răng miệng (Thạc Sĩ) 
 • Khoa Kỹ thuật Mô miệng và Vật liệu Công nghệ Sinh học (Thạc sĩ)
HỌC VIỆN DƯỢC LIỆU
 • Khoa dược phẩm sinh học (thạc sĩ)
 • Khoa Dược 
 • Khoa đánh giá Rủi ro Sức khỏe và An toàn Thực phẩm (thạc sĩ)
HỌC VIỆN XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
 • Khoa văn học nước ngoài
 • Khoa giảng dạy tiếng Anh (thạc sĩ)
 • Khoa truyền thông (thạc sĩ)
 • Khoa nghệ thuật ứng dụng (thạc sĩ)
 • Khoa xã hội – văn hóa (thạc sĩ)
 • Khoa giáo dục (thạc sĩ)
 • Khoa âm nhạc (thạc sĩ)
 • Khoa kiến trúc (thạc sĩ)
 • Trung tâm quốc tế nghiên cứu văn hóa
 • Phòng nghiên cứu văn hóa châu Á – Thái Bình Dương
 • Trung tâm bồi dưỡng giáo viên
 • Trung tâm nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ
 • Khoa nghiên cứu văn hóa Liên Á (thạc sĩ quốc tế)
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN
 • Khoa công nghệ – xã hội (thạc sĩ)
 • Khoa văn hóa thị giác (thạc sĩ)
 • Khoa triết học tâm trí (thạc sĩ)
 • Trung tâm giáo dục nhân văn – xã hội
 • Khoa nghiên cứu văn hóa Liên Á (thạc sĩ quốc tế)
 • Trung tâm văn hóa – nghệ thuật
HỌC VIỆN CÔNG NGHIỆP
 • Khoa xây dựng
 • Khoa kỹ thuật cơ khí
 • Khoa kỹ thuật và khoa học vật liệu
 • Khoa công nghệ nano (thạc sĩ)
 • Khoa kỹ thuật môi trường (thạc sĩ)
 • Học viện công nghiệp (thạc sĩ tại chức chuyên ban)
 • Ngành kỹ thuật – khoa học nano (cử nhân)
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
 • Khoa công nghệ sinh học
 • Khoa sinh học hệ thống và dữ liệu sinh học (thạc sĩ)
 • Khoa y học phân tử và kỹ thuật sinh học (thạc sĩ)
 • Ngành công nghiệp học viện công nghệ sinh học (tiến sĩ)
 • Ngành khoa học và kỹ thuật nano (cử nhân)
 • Khoa học thần kinh liên ngành (tiến sĩ)
 • Ngành khoa học và kỹ thuật y sinh (tiến sĩ)
HỌC VIỆN QUANG ĐIỆN
 • Khoa hệ thống quang điện (thạc sĩ/tiến sĩ)
 • Khoa ánh sáng và năng lượng quang điện (thạc sĩ/tiến sĩ)
 • Khoa hình ảnh và quang điện y sinh (thạc sĩ/tiến sĩ)
 • Học viện quang điện (tiến sĩ)
 • Khoa công nghệ quang điện (thạc sĩ tại chức chuyên ban)
HỌC VIỆN VĂN HÓA HAKKA
 • Khoa xã hội nhân văn
 • Khoa công nghệ và truyền thông
 • Học viện văn hóa Hakka (tiến sĩ)
 • Khoa xã hội và văn hóa Hakka (thạc sĩ tại chức chuyên ban)
 • Trung tâm nghiên cứu Hakka quốc tế
HỌC VIỆN PHÁP LUẬT – CÔNG NGHỆ
 • Khoa pháp luật – công nghệ (thạc sĩ)
HỌC VIỆN GIÁO DỤC KỸ THUẬT HỆ THỐNG TRIỂN VỌNG
 • Khoa công nghệ và kỹ thuật hệ thống (cử nhân)
HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI CÔNG NGHIỆP
HỌC VIỆN CÔNG NGHIỆP BÁN DẪN QUỐC TẾ (THẠC SĨ/TIẾN SĨ/ THẠC SĨ CHUYÊN BAN Ở VIỆT NAM)
HỌC VIỆN KHOA HỌC
 • Khoa vật lý điện tử
 • Khoa toán học ứng dụng
 • Khoa hóa học ứng dụng
 • Khoa thống kê (thạc sĩ)
 • Khoa vật lý (thạc sĩ)
 • Khoa khoa học học viện khoa học (cử nhân)
 • Khoa Công nghệ Hóa học Bền vững (Tiến sĩ quốc tế sau đại học)
 • Học viện khoa học (thạc sĩ tại chức chuyên ban)
 • Ngành khoa học – kỹ thuật nano (cử nhân)
HỌC VIỆN KHOA HỌC THÔNG MINH VÀ NĂNG LƯỢNG XANH
 • Khoa công nghệ và tính toán thông minh (thạc sĩ)
 • Khoa hệ thống – ứng dụng thông minh (thạc sĩ)
 • Khoa Công nghiệp Giáo dục Trí tuệ và Năng lượng Xanh (thạc sĩ)
HỌC VIỆN ĐIỆN CƠ
 • Khoa kỹ thuật điện cơ (ĐH- THẠC SĨ – TIẾN SĨ)
 • Khoa kỹ thuật quang điện
 • Khoa điện tử (thạc sĩ)
 • Khoa kỹ thuật điều khiển điện tử (thạc sĩ)
 • Khoa kỹ thuật điện tín (thạc sĩ)
 • Khoa kỹ thuật y sinh (thạc sĩ)
 • Học viện điện cơ (thạc sĩ tại chức chuyên ban/ tiến sĩ)
 • Trung tâm nano
 • Khoa kỹ thuật – khoa học nano (cử nhân)
 • Khoa quang điện (thạc sĩ)
HỌC VIỆN THÔNG TIN
 • Khoa kỹ thuật thông tin
 • Khoa khoa học và kỹ thuật thông tin (thạc sĩ)
 • Khoa kỹ thuật Internet (thạc sĩ)
 • Khoa kỹ thuật đa phương tiện (thạc sĩ)
 • Khoa khoa học và kỹ thuật dữ liệu (thạc sĩ)
 • Khoa hệ thống thông tin – internet (tiến sĩ)
 • Học viện thông tin (tiến sĩ/thạc sĩ tại chức chuyên ban)
 • Học viện thông tin Quản lý An ninh Thông tin Quốc phòng (thạc sĩ tại chức chuyên ban)
 • Khoa bảo mật và an ninh mạng (thạc sĩ)
HỌC VIỆN QUẢN LÝ
 • Khoa khoa học quản lý
 • Khoa quản lý vận tải và hậu cần
 • Khoa quản lý – kỹ thuật công nghiệp
 • Khoa Quản lý Thông tin và Tài chính/ Khoa tài chính (thạc sĩ/ tiến sĩ)
 • Khoa quản lý kinh tế (thạc sĩ)
 • Khoa quản lý công nghệ (thạc sĩ)
 • Khoa quản lý thông tin (thạc sĩ)
 • Khoa quản lý chủ quản cao cấp (thạc sĩ)
 • Khoa quản trị kinh doanh (thạc sĩ)
 • Học viện quản lý (thạc sĩ tại chức chuyên ban)
HIỆU SÁCH BOYA
 • Trung tâm giáo dục phổ thông
 • Trung tâm văn hóa – nghệ thuật
 • Trung tâm đào tạo giáo dục thể chất
 • Trung tâm giáo dục xã hội
LIÊN NGÀNH/LIÊN VIỆN
 • Khoa dữ liệu điện (cử nhân/ thạc sĩ quốc tế/ tiến sĩ quốc tế)
 • Khoa kỹ thuật – khoa học y sinh (tiến sĩ)
 • Khoa Robot (thạc sĩ)
 • Khoa bách xuyên (cử nhân)
 • Ngành công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (thạc sĩ)
 • Ngành tấn công và bảo mật không gian mạng (thạc sĩ)
HỆ THỐNG LIÊN HIỆP ĐẠI HỌC ĐÀI LOAN
 • Nghiên cứu Văn hóa Liên Á (thạc sĩ quốc tế)
 • Ngành khoa học thần kinh liên ngành (tiến sĩ)
 • Ngành quang điện (tiến sĩ)
 • Ngành công nghệ môi trường (tiến sĩ)
LỚP CỬ NHÂN NĂM 1+2 KHÔNG PHÂN BAN
QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC DÀI HẠN CÁC CHUYÊN NGÀNH (THẠC SĨ)

Keywords: