Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP CHÍNH TRỊ – National Chengchi University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP CHÍNH TRỊ

國立政治大學

( National Chengchi University )

Địa chỉ: No. 64, Section 2, Zhinan Rd, Wenshan District, Taipei City, Đài Loan 116

ĐT: 02-29393091

FAX: 02-29379611

Email: mainshow@nccu.edu.tw

THẾ MẠNH ĐÀO TẠO

Đại học Chính Trị là cơ sở chính đào tạo nhân tài trong  chuyên về các chương trình nghệ thuật và nhân văn, phương tiện truyền thông đại chúng, khoa học xã hội, kinh tế, quản lý, chính trị, và vấn đề quốc tế. Đây là trường đại học duy nhất được tài trợ ở Đài Loan, cung cấp các khóa học về báo chí, quảng cáo, phát thanh và truyền hình, ngoại giao và một số ngôn ngữ không được giảng dạy tại các tổ chức khác ở Đài Loan. Trong thời kỳ Trường Trung ương Đảng, trường đã từng đồng sáng lập Học Viện Báo chí với Đại học Columbia ở Hoa Kỳ, và là một trong ba trường của Học Viện Báo chí Trung Quốc cùng với Đại học Yên Kinh và Đại học Phúc Đán.

Trường có 11 học viện, 34 khoa, 5 chương trình cử nhân, 1 học viện năm nhất năm 2 không phân hệ, 1 học viện cung cấp các lớp cử nhân, 43 lớp thạc sĩ, 14 chương trình thạc sĩ, 1 lớp thạc sĩ thổ dân, 34 lớp tiến sĩ, 4 chương trình tiến sĩ, 1 học viện cung cấp các lớp tiến sĩ, có 12 lớp sau đại học tại chức (bao gồm 7 chương trình cấp bằng tiếng Anh toàn phần) với khoảng 16.000 sinh viên. 

Là một trong năm trường đại học hàng đầu được công nhận tại Đài Loan, Đại học Chính Trị đã vượt qua kiểm định kinh doanh AACSB, kiểm định kế toán, Tổ chức Phát triển Quản lý Châu Âu, Hiệp hội các Trường Quản lý Châu Á – Thái Bình Dương, và là một trường kinh doanh cấp cao toàn cầu. Một trong những trường đại học thành viên của nền tảng hợp tác là một trong những trường đại học được chọn cho Chương trình các trường đại học hàng đầu ở Đài Loan. Đây cũng là một tổ chức tư vấn quan trọng ở Châu Á – Thái Bình Dương và được biết đến là cái nôi đào tạo công chức.

Theo bảng xếp hạng năm 2021 các ngành học hạng nhất thế giới, ngành báo chí và truyền thông của trường đứng trong khoảng 76-100 trên thế giới.


HỌC VIỆN VĂN HỌC
 • KHOA VĂN HỌC TRUNG 
 • KHOA LỊCH SỬ
 • KHOA TRIẾT HỌC 
 • THÔNG TIN THƯ VIỆN VÀ KHOA HỌC LƯU TRỮ (THẠC SĨ) 
 • NGÀNH NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO (THẠC SĨ)  
 • NGÀNH NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO (TIẾN SĨ)  
 • NGÀNH LỊCH SỬ ĐÀI LOAN (THẠC SĨ) 
 • NGÀNH NGHIÊN CỨU VĂN HỌC ĐÀI LOAN (THẠC SĨ) 
 • NGÀNH NGHIÊN CỨU VĂN HỌC ĐÀI LOAN (TIẾN SĨ) 
 • NGÀNH GIẢNG DẠY TIẾNG TRUNG QUỐC (THẠC SĨ- TIẾN SĨ)
HỌC VIỆN VẬT LÝ
 • KHOA ỨNG DỤNG TOÁN HỌC
 • KHOA TÂM LÝ HỌC 
 • NGÀNH KHOA HỌC THẦN KINH (THẠC SĨ)
 • NGÀNH ỨNG DỤNG VẬT LÝ (THẠC SĨ) 
 • NGÀNH TƯ VẤN VÀ CỐ VẤN (THẠC SĨ) 
 • NGÀNH NỘI DUNG KỸ THUẬT SỐ (THẠC SĨ)  
 • NGÀNH VẬT LÝ ĐIỆN TỬ (CỬ NHÂN)
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI
 • KHOA CHÍNH TRỊ HỌC
 • KHOA XÃ HỘI HỌC 
 • KHOA TÀI CHÍNH 
 • KHOA HÀNH CHÍNH CÔNG CỘNG 
 • KHOA ĐỊA CHÍNH 
 • KHOA KINH TẾ 
 • KHOA DÂN TỘC HỌC 
 • NGÀNH PHÁT TRIỂN QUỐC GIA (THẠC SĨ) 
 • NGÀNH LAO ĐỘNG (THẠC SĨ) 
 • NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI (THẠC SĨ) 
 • NGÀNH NGHIÊN CỨU CHÂU Á -THÁI BÌNH DƯƠNG (THẠC SĨ TIẾNG ANH) 
 • NGÀNH NGHIÊN CỨU CHÂU Á -THÁI BÌNH DƯƠNG (THẠC SĨ TIẾNG ANH)  
 • NGÀNH KINH TẾ ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI (THẠC SĨ TIẾNG ANH) 
 • NGÀNH CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI VÀ QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG (THẠC SĨ)
HỌC VIỆN PHÁP LUẬT
 • KHOA LUẬT 
 • NGÀNH TỔNG HỢP PHÁP LUẬT QUỐC TẾ (THẠC SĨ)
HỌC VIỆN KINH TẾ
HỌC VIỆN NGÔN NGỮ QUỐC TẾ
HỌC VIỆN TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ
 • KHOA TIN TỨC 
 • KHOA QUẢNG CÁO 
 • KHOA PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH 
 • NGÀNH TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ (THẠC SĨ TIẾNG ANH) 
 • NGÀNH NỘI DUNG KỸ THUẬT SỐ (THẠC SĨ) 
 • NGÀNH TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN TRUYỀN THÔNG (THẠC SĨ)  
 • HỌC VIÊN THÔNG TIN (TIẾN SĨ) 
 • HỌC VIỆN TRUYỀN THÔNG NĂM NHẤT , NĂM HAI , KHÔNG PHÂN KHOA
HỌC VIỆN QUAN HỆ QUỐC TẾ
 • NGÀNH ĐÔNG NAM Á (THẠC SĨ) 
 • NGÀNH LIÊN BANG NGA (THẠC SĨ) 
 • NGÀNH NHẬT BẢN (LỚP THẠC SĨ , LỚP TIẾN SĨ )
 • NGÀNH NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ (THẠC SĨ TIẾNG ANH) 
 • KHOA NGOẠI GIAO
HỌC VIỆN GIÁO DỤC
 • KHOA GIÁO DỤC ( LỚP CỬ NHÂN ) 
 • KHOA GIÁO DỤC ( LỚP THẠC SĨ ) 
 • KHOA GIÁO DỤC ( LỚP TIẾN SĨ ) 
 • NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON (THẠC SĨ)  
 • NGÀNH HÀNH CHÍNH VÀ CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC (THẠC SĨ)  
 • NGÀNH BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN (THẠC SĨ)
HỌC VIỆN SÁNG TẠO QUỐC TẾ
 • GIÁO TRÌNH TIẾNG TRUNG 
 • GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH
HỌC VIỆN TRUYỀN THÔNG
 • NGÀNH CÔNG NGHỆ VÀ NỘI DUNG SỐ (CỬ NHÂN)
 • NGÀNH MẠNG TRUYỀN THÔNG VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (TIẾN SĨ ) 
 • KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (THẠC SĨ TẠI CHỨC CHUYÊN BAN)
 • KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
LỚP TẠI CHỨC
 • NGÀNH HÀNH CHÍNH TRƯỜNG HỌC (THẠC SĨ) 
 • NGÀNH GIẢNG DẠY QUỐC NGỮ (THẠC SĨ) 
 • NGÀNH KỸ THUẬT SỐ THÔNG TIN THƯ VIỆN (THẠC SĨ) 
 • NGÀNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (THẠC SĨ) 
 • NGÀNH CHIẾN LƯỢC VÀ CÔNG VỤ QUỐC TẾ (THẠC SĨ)
 • KHOA ĐỊA CHÍNH 
 • NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (THẠC SĨ) 
 • HỌC VIỆN TRUYỀN THÔNG (THẠC SĨ) 
 • NGÀNH GIẢNG DẠY TIẾNG ANH (THẠC SĨ) 
 • HỌC VIỆN PHÁP LUẬT (THẠC SĨ)  
 • KHOA THÔNG TIN (THẠC SĨ) 
 • NGÀNH NGHIÊN CỨU AN TOÀN QUỐC TẾ VÀ ĐẠI LỤC (THẠC SĨ)

Keywords: