Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA ĐÀI LOAN – NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP CHÍNH TRỊ

國立政治大學

( National Chengchi University )

Địa chỉ: No. 64, Section 2, Zhinan Rd, Wenshan District, Taipei City, Đài Loan 116

ĐT: 02-29393091

FAX: 02-29379611

Email: mainshow@nccu.edu.tw

THẾ MẠNH ĐÀO TẠO

Đại học Quốc gia Đài Loan hiện có 16 học viện (bao gồm học viện nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm, học viện thiết kế sáng tạo, trung tâm giáo dục cộng đồng, học viện giáo dục thường xuyên và khuyến khích), 56 khoa, 139 viện nghiên cứu và 32 chương trình thạc sĩ và tiến sĩ. Trong lĩnh vực khoa học, nhân văn, xã hội và nghệ thuật, gần 8.000 lớp học được cung cấp mỗi học kỳ, bất kể lĩnh vực học thuật hay số lượng khóa học được cung cấp đều không thể so sánh với các trường đại học trong nước. Sinh viên theo học tại Đại học Quốc lập Đài Loan chắc chắn sẽ khả năng tiếp cận với kho tàng tri thức phong phú nhất và những cơ hội học tập đa dạng và chất lượng cao nhất.


HỌC VIỆN VĂN HỌC
HỌC VIỆN KHOA HỌC
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI
HỌC VIỆN Y HỌC
 • VIỆN CHUYÊN NGÀNH DƯỢC
HỌC VIỆN CÔNG NGHIỆP
 • Khoa Xây dựng
 • Khoa Kỹ thuật cơ khí
 • Khoa Kỹ thuật Hóa học
 • Khoa Khoa học Kỹ thuật và Kỹ thuật Hàng hải
 • Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu
 • Khoa Kỹ thuật Y học
 • Ngành Kỹ thuật Môi trường (thạc sĩ)
 • Ngành Cơ học Ứng dụng  (thạc sĩ)
 • Ngành Kiến trúc và Phát triển Đô thị – Nông thôn  (thạc sĩ)
 • Ngành Kỹ thuật Công nghiệp  (thạc sĩ)
 • Ngành Khoa học và Kỹ thuật Polyme  (thạc sĩ)
 • Ngành Vật liệu Xanh Bền vững và Các thành phần Chính xác (tiến sĩ)
 • Ngành Khoa học Phân tử và Công nghệ (tiến sĩ quốc tế sau đại học)
 • Phòng thí nghiệm Thủy lực trực thuộc Học viện Nông nghiệp và Công nghiệp
 • Trung tâm nghiên cứu công nghiệp Yen Ching-ling
 • Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Động đất
 • Trung tâm nghiên cứu máy móc thông minh
 • Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Tàu và Hàng hải
 • Trung tâm nghiên cứu giá trị cao về vật liệu xanh có triển vọng
 • Trung tâm Nghiên cứu Hệ thống Cơ điện Nano
 • Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Vật liệu Chiến lược
 • Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ nước và đổi mới bền vững các-bon thấp
 • Trung tâm Kỹ thuật Mô và In 3D (đang được xây dựng)
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
 • Khoa Nông học
 • Khoa Kỹ thuật Hệ thống Môi trường Sinh học
 • Khoa Nông hóa
 • Khoa Tài nguyên và Môi trường rừng
 • Khoa Khoa học và Công nghệ Chăn nuôi
 • Khoa kinh tế nông nghiệp
 • Khoa Trồng trọt và Nghiên cứu Cảnh quan
 • Khoa Truyền thông và Phát triển Công nghiệp Sinh học
 • Khoa Kỹ thuật Cơ sinh
 • Khoa Côn trùng học
 • Khoa Bệnh thực vật và Vi sinh vật
 • Ngành Khoa học và Công nghệ Thực phẩm (thạc sĩ) 
 • Ngành công nghệ sinh học (thạc sĩ)
 • Ngành Y học thực vật (thạc sĩ) 
 • Học viện Thú y
 • Khoa Thú y
 • Ngành thú y lâm sàng (thạc sĩ) 
 • Ngành bệnh sinh học so sánh và phân tử (thạc sĩ)
 • Bệnh viện thú y
 • Buồng khí hậu nhân tạo
 • Phòng triển lãm nông nghiệp
 • Trang trại thử nghiệm nông nghiệp
 • Văn phòng quản lý rừng thực nghiệm
 • Trang trại thực nghiệm trên núi
 • Phòng thí nghiệm Thủy lực trực thuộc Học viện Nông nghiệp và Công nghiệp
 • Ban khuyến nông
 • Trung tâm Kỹ thuật Sinh thái
 • Trung tâm nghiên cứu năng lượng sinh học
 • Trung tâm trao đổi học thuật và giáo dục nông nghiệp quốc tế
 • Trung tâm Phát triển Nghiên cứu và Giảng dạy Nông nghiệp Thông minh
 • Trung tâm nghiên cứu thuốc thực vật
 • Bệnh viện giảng dạy thực vật
 • Trung tâm nhạc cụ thông thường
 • Trung tâm nghiên cứu thực phẩm và phân tử sinh học
 • Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục An toàn Thực phẩm Quốc gia
 • Trung tâm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm từ động vật
 • Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch và Phát triển Nông nghiệp
HỌC VIỆN QUẢN LÝ
 • Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Phòng kế toán
 • Sở Tài chính
 • Khoa kinh doanh quốc tế
 • Cục quản lý thông tin
 • viện kinh doanh
 • Lớp học tại chỗ của Thạc sĩ Quản lý (EMBA)
 • Trường Quản lý Khóa học Quản lý Kinh doanh (MBA toàn cầu)
 • Lớp Thạc sĩ Quản lý Đổi mới và Khởi nghiệp (EiMBA)
 • Phòng Hành chính của Trường Quản lý
 • Văn phòng các vấn đề quốc tế, Trường Quản lý
 • Trung tâm Phát triển Giáo dục Quản lý Nâng cao
 • Loạt bài lý thuyết quản lý trường đại học quốc gia Đài Loan
 • Trung tâm Dịch vụ Phát triển Nghề nghiệp
 • Trung tâm Tích hợp và Dịch vụ Đám mây của Trường Quản lý
 • Trung tâm Nghiên cứu Quy định và Trí tuệ Tài chính
 • Trung tâm Nghiên cứu Tiếp thị và Thương hiệu Toàn cầu
 • Trung tâm nghiên cứu tài chính
 • Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Tài chính và Hợp đồng Tương lai Chứng khoán
 • Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghiệp và Tài chính Kỹ thuật số
 • Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đại học Quốc gia Đài Loan
 • Trung tâm tiếp cận và nghiên cứu điển hình
HỌC VIỆN Y TẾ CÔNG CỘNG
 • Bộ phận y tế công cộng
 • Viện Quản lý và Chính sách Y tế
 • Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Nghề nghiệp
 • Viện dịch tễ học và y tế dự phòng
 • Viện Khoa học Cộng đồng và Hành vi Sức khỏe
 • Viện Kiểm nghiệm An toàn Thực phẩm
 • Chương trình Thạc sĩ / Tiến sĩ Y tế Toàn cầu
 • Chương trình Thạc sĩ Y tế Công cộng
 • Trung tâm sức khỏe toàn cầu
 • Trung tâm nghiên cứu nâng cao sức khỏe
 • Cơ quan đăng ký ung thư Đài Loan
 • Bộ Y tế và Phúc lợi và Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Phòng ngừa Bệnh Truyền nhiễm của Đại học Quốc gia Đài Loan
HỌC VIỆN THÔNG TIN ĐIỆN
 • Khoa Kỹ thuật Điện
 • Khoa Kỹ thuật Thông tin
 • Viện Kỹ thuật Quang điện tử
 • Viện Kỹ thuật Viễn thông
 • Viện kỹ thuật điện tử
 • Viện Mạng thông tin và Đa phương tiện
 • Viện Điện tử Y sinh và Tin học
 • Trung tâm nghiên cứu Internet of Things (đang được xây dựng)
 • Trung tâm Nghiên cứu Hệ thống Cơ điện Nano
 • Trung tâm nghiên cứu năng lượng xanh
 • Chương trình cấp bằng khoa học dữ liệu (bao gồm bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ)
 • Chương trình Tiến sĩ Sau đại học Quốc tế về Tin sinh học (đang được xây dựng)
HỌC VIỆN LUẬT
 • Khoa Luật
 • Viện Luật tích hợp liên ngành
 • Trung tâm Pháp luật Công cộng
 • Trung tâm Luật cơ bản
 • Trung tâm Luật Dân sự
 • Trung tâm Luật Hình sự
 • Trung tâm luật thương mại
 • WTO Châu Á và Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Luật Y tế Quốc tế
 • Trung tâm Nghiên cứu Luật và Xã hội
 • Trung tâm nghiên cứu luật kỹ thuật số
 • Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người và Luật học
 • Trung tâm Nghiên cứu Pháp lý Tài chính và Doanh nghiệp
 • Trung tâm Nghiên cứu Luật và Chính sách Bền vững Môi trường
 • Trung tâm Nghiên cứu Pháp lý Liên minh Châu Âu
 • Trung tâm Nghiên cứu Luật Tài chính và Thuế
 • Trung tâm nghiên cứu luật so sánh
HỌC VIỆN KHOA HỌC ĐỜI SỐNG
 • Khoa Khoa học Đời sống
 • Khoa Công nghệ Hóa sinh
 • Viện Khoa học Thực vật
 • Viện sinh học phân tử và tế bào
 • Viện Sinh thái và Sinh học Tiến hóa
 • Viện Khoa học Thủy sản
 • Viện Khoa học Hóa sinh
 • Chương trình cấp bằng sinh học hệ thống và gen
 • Khoa học thần kinh liên ngành Chương trình Tiến sĩ Sau đại học Quốc tế
 • Phòng thí nghiệm sinh học thủy sản
 • Ủy ban khuyến ngư
HỌC VIỆN QUỐC TẾ
 • Chương trình Thạc sĩ Công nghệ Nông nghiệp Toàn cầu và Khoa học Hệ gen
 • Chương trình Thạc sĩ Quốc tế về Đa dạng Sinh học
 • Chương trình Thạc sĩ về Chăm sóc sức khỏe Thông minh và Tin học Y tế
HỌC VIỆN THIẾT KẾ SÁNG TẠO
 • Bằng Cử nhân về Đổi mới
 • Chương trình Tín dụng Lãnh đạo
 • Chương trình Tín dụng Khởi nghiệp Sáng tạo
Ngành KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM
 • Chương trình cấp bằng thiết kế vi mạch và tự động hóa
 • Vật liệu thành phần và Chương trình cấp bằng tích hợp không đồng nhất
 • Chương trình cấp bằng khoa học và kỹ thuật nano
TRUNG TÂM GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
 • Phòng thể thao
 • Trung tâm đào tạo giáo viên
 • Khoa Y và Trung tâm Đào tạo Giáo viên
 • Chương trình Thạc sĩ về Thống kê
 • Bằng Thạc sĩ về Cơ sở Thể thao và Quản lý Y tế
 • Bằng Cử nhân về Các vấn đề Thể thao Quốc tế (Năm học 111 Tuyển sinh)
HỌC VIỆN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ KHUYẾN KHÍCH
 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Chương trình cấp bằng bán thời gian (PMBA)
 • Thạc sĩ Luật về Quản lý Kinh doanh Chương trình cấp bằng bán thời gian (PMLBA)
 • Thạc sĩ Quản lý Công nghệ Sinh học Chương trình bán thời gian (PMBM)
 • giáo dục khuyến nông
 • Đào tạo doanh nghiệp
CÁC ĐƠN VỊ GIẢNG DẠY KHÁC TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG
 • Khóa học tín chỉ
 • Trung tâm phát triển giảng dạy
 • Trung tâm dạy viết
 • Trung tâm giảng dạy thống kê
 • Trung tâm Ươm tạo Nghiên cứu & Phát triển Giáo dục Đời sống
 • Trung tâm Phát triển Giáo dục Khoa học
 • Trung tâm Sản xuất Đa phương tiện
 • Trung tâm giáo dục song ngữ
CÁC ĐƠN VỊ KHÁC TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG
 • Trung tâm nghiên cứu quốc tế
 • Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia
 • Trung tâm nghiên cứu cấp đại học
 • Đại học Quốc gia Đài Loan và Văn phòng chung Academia Sinica
CÁC TỔ CHỨC HỌC THUẬT TRONG NƯỚC KHÁC
 • Bộ Giáo dục
 • Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ủy ban Nông nghiệp
 • học viện Sinica

Keywords: