Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC MINH TRUYỀN – MING CHUAN UNIVERSITY

MING CHUAN UNIVERSITY

Địa chỉ: 

Khuôn viên Đài Bắc: 臺北市中山北路五段 250 號

Khuôn viên Đào Viên: 桃園市龜山區大同里德明路 5 號

Khuôn viên Jihe: 臺北市基河路 130 號 3 樓

Khuôn viên Kim Môn: 金門縣金沙鎮德明路105 號

SĐT: 

Khuôn viên Đài Bắc: 02-2882-4564

Khuôn viên Đào Viên: 03-350-7001

Khuôn viên Jihe: 02-2882-4564

Khuôn viên Kim Môn: 082-355-233


HỌC VIỆN QUẢN LÝ
HỌC VIỆN THÔNG TIN
HỌC VIỆN TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN PHÁP LUẬT
HỌC VIỆN DU LỊCH
HỌC VIỆN GIÁO DỤC – NGÔN NGỮ ỨNG DỤNG
HỌC VIỆN THIẾT KẾ
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ Y TẾ
HỌC VIỆN QUỐC TẾ
HỌC VIỆN GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH
TRUNG TÂM CÁC CẤP

Keywords: