Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT Y TẾ NGUYÊN BỘI – YUANPEI UNIVERSITY OF MEDICAL TECHNOLOGY

Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT Y TẾ NGUYÊN BỘI – YUANPEI UNIVERSITY OF MEDICAL TECHNOLOGY

元培醫事科技大學

( YUANPEI UNIVERSITY OF MEDICAL TECHNOLOGY )

Địa chỉ: No. 306, Yuanpei St, Xiangshan District, Hsinchu City, Đài Loan 300

SĐT: (03) 538-1183

THẾ MẠNH ĐÀO TẠO

Đại học Khoa học Kỹ Thuật Nguyên Bội là trường chuyên đầu tiên và lâu đời nhất của đất nước đào tạo ra những tài năng kỹ thuật y tế. Kể từ khi thành lập trường vào năm 1964, trường đã tuân thủ triết lý điều hành trường học của ông Bỉnh Khôn, người sáng lập trường, “đào tạo nhân tài kỹ thuật y tế quốc gia, hợp tác với sự phát triển công nghệ tổng thể, và bắt kịp với trình độ công nghệ của Châu Âu và Hoa Kỳ”.Khi mới thành lập, trường chỉ thành lập 3 khoa: Kỹ thuật X quang, Quản lý Y tế và , chỉ có hơn 1000 sinh viên. Tháng 8 năm 1999, được sự ủng hộ của hội đồng quản trị và sự nỗ lực của chủ tịch, phó hiệu trưởng cùng toàn thể giáo viên và học sinh, trường được nâng cấp và tái cấu trúc thành “Học viện khoa học kỹ thuật Nguyên Bội”, và từng bước mở rộng theo hướng thành trường đại học. Khoa học và công nghệ. Tháng 8 năm 2006, trường được Bộ Giáo dục phê duyệt, trường được đổi tên thành “Đại học Khoa học Kỹ Thuật Nguyên Bội”, hiện nay có 8 lớp thạc sĩ và 16 khoa thuộc 3 học viện : điều dưỡng – công nghệ y tế, khoa học sức khỏe và công nghiệp phúc lợi.


HỌC VIỆN ĐIỀU DƯỠNG – CÔNG NGHỆ Y TẾ
HỌC VIỆN KHOA HỌC SỨC KHỎE
HỌC VIỆN CÔNG NGHIỆP PHÚC LỢI
TRUNG TÂM GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 通識教育中心

Keywords: