5/5 - (1 bình chọn)

Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT TRƯỜNG CANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯỜNG CANH

長庚大學

CHANG GUNG UNIVERSITY

Địa chỉ : 259, Wenhua 1st Road, Guishan District, Taoyuan City 333

Điện thoại :(03)211-8800 

Fax :(03)211-8700

HỌC VIỆN Y TẾ
 • 醫學院
 • Khoa y tế 醫學系
 • Khoa đông y 中醫學系
 • Khoa hộ lý 護理學系
 • Khoa y sinh (lớp thạc sĩ xét nghiệm lâm sàng và chẩn đoán ) 生物醫學系(含臨床試驗與評估碩士班)
 • Khoa điều trị hô hấp 呼吸治療學系
 • Khoa Vật lý trị liệu 物理治療學系
 • Khoa điều trị chức năng 職能治療學系
 • Khoa hình ảnh y khoa và X quang 醫學影像暨放射科學系
 • Khoa sinh vật học và xét nghiệm y tế 醫學生物技術暨檢驗學系
 • Khoa giải phẫu học 解剖學科
 • Khoa bệnh lý học 病理學科
 • Khoa sinh học và dược lý học  生理暨藥理學科
 • Khoa vi sinh học và miễn dịch 微生物及免疫學科
 • Khoa Sức khỏe cộng đồng và Ký sinh trùng公衛暨寄生蟲學科
 • Khoa nhân văn và Xã hội 人文及社會醫學科
 • Khoa sinh hóa và phân tử sinh vật 生化暨分子生物學科
 • Phòng nghiên cứu y sinh học 生物醫學研究所
 • Phòng nghiên cứu y học lâm sàng 臨床醫學研究所
 • Phòng nghiên cứu chẩn đoán sớm 早期療育研究所
 • Khoa răng hàm mặt 顱顏口腔醫學研究所
 • Lớp thạc sĩ dược liệu tự nhiên và đông Y 中醫學系天然藥物碩士班
 • Lớp thạc sĩ y tế truyền thống khoa đông Y 中醫學系傳統中醫學碩士班
 • Chương trình Thạc sĩ hoàn toàn bằng tiếng Anh về Y học phân tử 分子醫學全英語碩士學位學程
 • Chương trình Thạc sĩ / Tiến sĩ ngành Công nghệ sinh học 生物科技產業碩/博士學位學程
 • Chương trình thạc sĩ ngành chăm sóc sức khỏe 健康照護產業碩士學位學程
 • Chương trình Thạc sĩ Quốc tế về Vi phẫu 顯微手術國際碩士學位學程
HỌC VIỆN KỸ THUẬT
 • 工學院
 • Khoa kỹ thuật điện 電機工程學系
 • Khoa kỹ thuật điện tử 電子工程學系
 • Khoa Kỹ thuật cơ khí 機械工程學系
 • Khoa Kỹ thuật Thông tin 資訊工程學系
 • Khoa Kỹ thuật Hóa chất và Vật liệu 化工與材料工程學系
 • Phòng Kỹ thuật Quang điện tử 光電工程研究所
 • Khoa Kỹ thuật Y sinh 生物醫學工程學系
 • Chương trình Thạc sĩ về Thiết kế và Kỹ thuật Nano 奈米工程及設計碩士學位學程
 • Phòng và Chương trình Cử nhân Trí tuệ Nhân tạo人工智慧學士學位學程暨研究所
HỌC VIỆN QUẢN LÝ
 • 管理學院
 • Khoa Quản trị Kinh doanh 工商管理學系
 • Khoa thiết kế công nghiệp 工業設計學系
 • Khoa quản lý thông tin 資訊管理學系
 • Khoa quản lý khám chữa bệnh 醫務管理學系
 • Học viện chuyên ngành quản trị kinh doanh 商管專業學院
 • Lớp thạc sĩ phòng nghiên cứu quản lý 管理研究所博士班
 • Chương trình Thạc sĩ về Đổi mới Chăm sóc Sức khỏe thông minh 智慧醫療創新碩士學位學程
 • Chương trình cử nhân quản lý sức khỏe quốc tế 國際健康管理學士學位學程
 • Trang web AACSB認證網頁
HỌC VIỆN SỨC KHỎE THÔNG MINH
 • Học viện sức khỏe thông minh 智慧健康學院
TRUNG TÂM GIẢNG DẠY
 • Trung tâm giáo dục phổ thông 通識教育中心
 • Trung tâm nguồn giáo dục 教學資源中心
 • Trung tâm ngữ văn 語文中心
ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU
 • Trung tâm nghiên cứu y học phân tử ( Gồm trung tâm nhận diện sinh học Trường Canh )分子醫學研究中心(含長庚生物標識中心)
 • Trung tâm nghiên cứu nhiễm vi rút Tân Hưng 新興病毒感染研究中心
 • Trung tâm nghiên cứu công nghệ Green 綠色科技研究中心
 • Trung tâm nghiên cứu thông tin lâm sàng và thống kê y tế 臨床資訊與醫學統計研究中心
 • Trung tâm nghiên cứu lão hóa sức khỏe 健康老化研究中心
 • Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Y sinh 生醫工程研究中心
 • Trung tâm dịch vụ Nghiên cứu Thông tin sức khỏe  健康資料研究服務中心
 • Ngành y học bức xạ 放射醫學研究院
 • Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ KEKAODU 可靠度科學技術研究中心
 • Trung tâm Nghiên cứu Vi sinh vật hỗ trợ 微生物相研究中心
 • Trung tâm Miễn dịch học Phân tử và Lâm sàng 分子及臨床免疫中心
 • Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo 人工智慧研究中心
 • Trung tâm Nghiên cứu Phân tích Kinh doanh (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghiệp Yuanyinfazu )經營分析研究中心(原銀髮族產業發展與研究中心)