Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT TỈNH NGÔ – HSING WU UNIVERSITY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT TỈNH NGÔ

醒吾科技大學

 ( HSING WU UNIVERSITY )

Địa chỉ: No. 101, Section 1, Fenliao Rd, Linkou District, New Taipei City, Đài Loan 244

SĐT:+886-2-2601-5310

Fax:+886-2-2601-0748

Email: h051@mail.hwu.edu.tw

THẾ MẠNH ĐÀO TẠO

Sau khi trường chính thức được đổi tên, Đại học Khoa học Kỹ Thuật Tỉnh Ngô đã trở thành một trường đại học khoa học kỹ thuật với 4 học viện bao gồm quản trị kinh doanh, du lịch khách sạn, nghệ thuật đại chúng và thiết kế, và tổng số 15 khoa. Nhà trường sẽ tăng cường mối quan hệ hợp tác với các nhà sản xuất ở các khu vực công nghiệp lân cận, đồng thời tiếp tục đào sâu đặc điểm “thực tập toàn thời gian và  nhượng quyền thương mại theo chuỗi”.


HỌC VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH
 • Khoa thương mại quốc tế 
 • Khoa quản trị kinh doanh tài chính 
 • Khoa tài chính 
 • Khoa quản trị kinh doanh 
 • Khoa tiếp thị và lưu thông hàng hóa 
 • Khoa marketing
 • Khoa quản lý thông tin
HỌC VIỆN DU LỊCH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN
 • Khoa du lịch giải trí (ĐH – TS) 
 • Khoa quản trị nhà hàng – khách sạn 
 • Khoa quản trị du lịch – vận tải
 • Khoa tiếng Anh ứng dụng
HỌC VIỆN NGHỆ THUẬT ĐẠI CHÚNG
 • Khoa ứng dụng kỹ thuật công nghệ thông tin (thạc sĩ) 
 • Khoa truyền thông đa phương tiện
 • Khoa biểu diễn nghệ thuật 
 • Khoa âm nhạc hiện đại (cử nhân)
HỌC VIỆN THIẾT KẾ
 • Khoa thiết kế thương nghiệp 
 • Khoa thiết kế thời trang 
 • Khoa thiết kế kỹ thuật số
 • Khoa quản lý ngành thời trang
VIỆN NGHIÊN CỨU (THẠC SĨ)
 • Viện tiếp thị và lưu thông hàng hóa 
 • Viện du lịch giải trí 
 • Viện ứng dụng kỹ thuật công nghệ thông tin 
TRUNG TÂM GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
HỌC VIỆN Y LÂM TỈNH NGÔ
HỌC VIỆN ĐIỆN ẢNH VÀ TRUYỀN HÌNH TAM LẬP TỈNH NGÔ

Keywords: