Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT MINH CHÍ – MING CHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT MINH CHÍ

明志科技大學

MING CHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Địa chỉ: No. 84號, Gongzhuan Rd, Taishan District, New Taipei City, Đài Loan 243

SĐT: 02-2908-9899

 Số fax: 02-2904-1914

 Email: mcut@mail.mcut.edu.tw

THẾ MẠNH ĐÀO TẠO

Người sáng lập trường, ông Wang Yongqing, người sáng lập một doanh nghiệp liên quan đến nhựa, ghi nhớ ý định tốt của các hiền nhân là thúc đẩy học tập và giáo dục, năm 1952, trường được thành lập và lấy tên là “Minh Chí”, mục đích là khuyến khích giáo viên và học sinh noi gương các bậc hiền nhân, có trách nhiệm kế thừa quá khứ và mở ra tương lai. Khu du lịch văn hóa trước đây này đã trở thành cung điện học thuật ngày nay và là cái nôi ươm mầm những tài năng công nghiệp trình độ cao. Trường được tái cơ cấu thành “Học viện Kỹ Thuật Minh Chí” vào năm học 1988, và sau đó được Bộ Giáo dục phê duyệt vào năm học 1993 đổi tên thành “Đại học Khoa học Kỹ Thuật Minh Chí“. Hiện nay có 3 học viện bao gồm Học Viện Kỹ thuật, Học viện Tài nguyên Môi trường và Học viện Quản lý và Thiết kế với quy mô 11 lớp thạc sĩ sau đại học và 10 khoa với 4.055 sinh viên, là một cơ sở kỹ thuật và dạy nghề có truyền thống sâu sắc và thành tích xuất sắc của trường.


GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
HỌC VIỆN KỸ THUẬT
HỌC VIỆN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
HỌC VIỆN THIẾT KẾ – QUẢN LÝ
ĐƠN VỊ GIẢNG DẠY: KHÔNG PHÂN VIỆN

 

Keywords: