Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT HOA HẠ – HWA HSIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT HOA HẠ – HWA HSIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT HOA HẠ

華夏科技大學

( HWA HSIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY )

Địa chỉ: No. 111號, Gongzhuan Rd, Zhonghe District, New Taipei City, Đài Loan 235

SĐT: 02-8941-5100

Số fax: 02-2941-5730

THẾ MẠNH ĐÀO TẠO

Năm 2020, đào tạo sâu về giáo dục đại học, trung tâm thổ dân, lĩnh vực thực hành, thực hành giảng dạy, nghiên cứu công nghiệp, tài trợ phát triển tổng thể và chương trình việc làm cho năm học 2020 đã nhận được tổng cộng hơn 70,33 triệu Tân Đài tệ trợ cấp. Hiện tại, có 3 học viện, 12 khoa (bao gồm cả các lớp thạc sĩ), 1 chương trình cử nhân và 1 viện nghiên cứu. Trường được định vị là một “ trường đại học kỹ thuật với chất lượng giảng dạy vượt trội, hợp tác công nghiệp – đại học xuất sắc, sinh viên cạnh tranh và công nghệ giảng dạy chuyên nghiệp và thực tế để hỗ trợ sự phát triển của địa phương” và đã trở thành trường đại học khoa học và công nghệ đầu tiên ở Tân Đài Bắc. Trở thành trường đại học đầu tiên có kiến trúc thông minh hơn; tầm nhìn phát triển dài hạn đó đã xây dựng Hoa Hạ thành một “trường đại học khoa học và công nghệ thông minh” nuôi dưỡng sâu sắc sự ủng hộ của địa phương và cộng đồng.


HỌC VIỆN KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HỌC VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH
HỌC VIỆN THIẾT KẾ SÁNG TẠO

Keywords: