Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT DỤC ĐẠT – YU DA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT DỤC ĐẠT – YU DA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT DỤC ĐẠT

育達科技大學

( YU DA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY )

Địa chỉ: No. 168號, Xuefu Rd, Zaoqiao Township, Miaoli County, Đài Loan 361

SĐT: 037-651188

Số fax: 037-651201

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI
HỌC VIỆN XÃ HỘI NHÂN VĂN
HỌC VIỆN DU LỊCH – KHÁCH SẠN
TRUNG TÂM GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 通識教育中心

Keywords: