Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG NAM – TUNGNAN UNIVERSITY

Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG NAM – TUNGNAN UNIVERSITY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG NAM

( 東南科技大學 )

TUNGNAN UNIVERSITY

Địa chỉ: No. 152, Section 3, Beishen Rd, Shenkeng District, New Taipei City, Đài Loan 222

SĐT: (02) 8662-5900

THẾ MẠNH ĐÀO TẠO

Trải qua 50 năm phát triển, TNU trở thành trường có nhiều ngành khác nhau như: triết học, kinh tế, luật, giáo dục, văn học, khoa học, kỹ thuật, y học, quản lý, nghệ thuật… Hiện nay trường có khoảng 31.470 sinh viên với 15.614 sinh viên sau đại học. Tổng số lượng giáo viên của trường là 2.832 trong đó có 2.314 giáo viên là tiến sĩ và 1.935 giáo sư…


HỌC VIỆN KỸ THUẬT – ĐIỆN LỰC
HỌC VIỆN QUẢN LÝ DU LỊCH, NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN
HỌC VIỆN THIẾT KẾ SÁNG TẠO
TRUNG TÂM GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 通識教育中心

Keywords: