Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHAI NAM – KAINAN UNIVERSITY

4/5 - (1 bình chọn)

Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHAI NAM – KAINAN UNIVERSITY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHAI NAM

開南大學

( KAINAN UNIVERSITY )

Địa chỉ: No. 1號, Kainan Rd, Luzhu District, Taoyuan City, Đài Loan 338

SĐT: (03)341-2500


HỌC VIỆN KINH DOANH
 • Lớp thạc sĩ/ thạc sĩ tại chức chuyên ban của học viện kinh doanh
 • Khoa Quản trị kinh doanh – Doanh nhân 
 • Khoa tài chính 
 • Khoa marketing 
 • Khoa kinh doanh quốc tế (ĐH – TS)
 • Khoa kế toán 
 • Chương trình cử nhân danh dự quốc tế
HỌC VIỆN DU LỊCH – VẬN TẢI
 • Lớp thạc sĩ/ lớp thạc sĩ tại chức/ lớp cử nhân học viện du lịch – vận tải 
 • Khoa quản lý vận tải – logistic quốc tế 
 • Khoa quản lý vận tải hàng không 
 • Khoa giao thông vận tải 
 • Khoa du lịch – khách sạn 
 • Khoa quản lý kinh doanh giải trí
HỌC VIỆN THÔNG TIN
 • Khoa quản lý thông tin (ĐH-TS)  
 • Khoa thiết kế đa phương tiện kỹ thuật số 
 • Khoa thông tin – truyền thông
 • Chương trình cử nhân về không gian kỹ thuật số – thiết kế hàng hóa 
 • Khoa điện ảnh – truyền thông sáng tạo 
 • Chương trình cử nhân về quản lý hình tượng
HỌC VIỆN XÃ HỘI – NHÂN VĂN
 • Khoa quản lý công (ĐH – TS) 
 • Khoa luật (ĐH-TS)
 • Khoa tiếng Nhật ứng dụng (ĐH-TS) 
 • Khoa tiếng Anh ứng dụng  (ĐH-TS) 
 • Khoa tiếng Hoa ứng dụng  (ĐH-TS)
 • Chương trình cử nhân quản trị – sáng tạo văn hóa
HỌC VIỆN QUẢN LÝ CHĂM SÓC SỨC KHỎE
 • Học viện quản lý chăm sóc sức khỏe (thạc sĩ) 
 • Khoa dinh dưỡng sức khỏe 
 • Khoa y tế – tiếp thị sức khỏe 
 • Khoa quản lý ngành y tế
TRUNG TÂM GIÁO DỤC PHỔ THÔNG – PHÒNG GIÁO DỤC KHUYẾN NÔNG
 • Trung tâm giáo dục phổ thông
 • Phòng giáo dục thường xuyên và khuyến nông

Keywords: