Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠM GIANG – TAMKANG UNIVERSITY

淡江大學

( TAMKANG UNIVERSITY )

Địa chỉ: No. 151號, Yingzhuan Rd, Tamsui District, New Taipei City, Đài Loan 251

SĐT: +886-2-2621-5656

HỌC VIỆN VĂN HỌC
 • Khoa văn học Trung quốc 中國文學學系
 • Khoa lịch sử 歷史學系
 • Khoa thông tin và thư viện 資訊與圖書館學系
 • Khoa truyền thông đại chúng 大眾傳播學系
 • Khoa truyền thông thông tin 資訊傳播學系
HỌC VIỆN KHOA HỌC
 • Khoa toán 數學學系
 • Khoa vật lý 物理學系
 • Khoa hóa học 化學學系
 • Chương trình Cử nhân Khoa học Vật liệu Tiên tiến尖端材料科學學士學位學程
 • Lớp tiến sĩ khoa học ứng dụng viện khoa học 理學院應用科學博士班
 • Trung tâm khai thác khoa học đời sống 生命科學開發中心
 • Trung tâm giáo dục khoa học 科學教育中心
 • Trung tâm nghiên cứu quang học 光科學研究中心
 • Trung tâm nghiên cứu toán học sinh học 生物數學研究中心
HỌC VIỆN CÔNG NGHIỆP
 • Khoa kiến trúc 建築學系
 • Khoa kỹ sư xây dựng 土木工程學系
 • Khoa kỹ sư môi trường và tài nguyên nước 水資源及環境工程學系
 • Khoa kỹ sư cơ khí và cơ điện 機械與機電工程學系
 • Khoa Kỹ thuật Hóa học và Kỹ thuật Vật liệu 化學工程與材料工程學系
 • Khoa kỹ sư cơ điện 電機工程學系
 • Khoa kỹ sư thông tin 資訊工程學系
 • Khoa Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ 航空太空工程學系
 • Khoa trí tuệ nhân tạo 人工智慧學系
 • Trung tâm nghiên cứu ứng dụng UAV 無人機應用研究中心
 • Trung tâm nghiên cứu dữ liệu lớn và Internet vạn vật 物聯網與大數據研究中心
 • Trung tâm nghiên cứu công nghệ xử lý nước 水處理科技研究中心
 • Trung tâm nghiên cứu sản xuất thông minh 智慧製造研究中心
 • Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Quang điện và Năng lượng 能源與光電材料研究中心
HỌC VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH
 • Khoa kinh doanh quốc tế 國際企業學系
 • Khoa tài chính kinh doanh 財務金融學系
 • Khoa quản lý rủi ro và bảo hiểm 風險管理與保險學系
 • Khoa kinh tế công nghiệp 產業經濟學系
 • Khoa kinh tế 經濟學系
 • Khoa Quản trị Kinh doanh 企業管理學系
 • Khoa kế toán 會計學系
 • Khoa thống kê 統計學系
 • Khoa quản lý thông tin資訊管理學系
 • Khoa quản lý giao thông vận tải運輸管理學系
 • Khoa hành chính công公共行政學系
 • Khoa khoa học quản lý 管理科學學系
 • Lớp tại chức Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 商管碩士在職專班
 • Văn phòng công nhận AACSB cho Quản trị Kinh doanh 商管AACSB認證辦公室
 • Đại học Đạm giang và Công nghệ Queensland, Úc 淡江大學暨澳洲昆士蘭理工大學財金全英語雙碩士學位學程
 • Trung tâm tài chính xuyên eo biển 兩岸金融研究中心
 • Trung tâm nghiên cứu hành vi sử dụng công nghệ thông tin 資訊科技使用行為研究中心
 • Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Phát triển Kinh tế và An toàn Thông tin 經濟發展與資安戰略研究中心
HỌC VIỆN NGOẠI NGỮ
 • Khoa tiếng Anh 英文學系
 • Khoa tiếng Tây Ban Nha 西班牙語文學系
 • Khoa tiếng Pháp 法國語文學系
 • Khoa tiếng Đức 德國語文學系
 • Khoa tiếng Nhật 日本語文學系
 • Khoa tiếng Nga 俄國語文學系
HỌC VIỆN QUAN HỆ QUỐC TẾ
 • Phòng nghiên cứu châu  Âu 歐洲研究所
 • Phòng nghiên cứu châu Mỹ latinh 拉丁美洲研究所
 • Phòng nghiên cứu chiến lược và công tác quốc tế  國際事務與戰略研究所
 • Phòng nghiên cứu kinh tế chiến lược Nhật bản 日本政經研究所
 • Phòng nghiên cứu Trung quốc đại lục 中國大陸研究所
 • Lớp cử nhân tiếng Anh Khoa Ngoại giao và Quan hệ Quốc tế 外交與國際關係學系全英語學士班
 • Lớp Cử nhân tiếng Anh, Khoa Quản lý Du lịch Quốc tế 國際觀光管理學系全英語學士班
 • Lớp cử nhân tiếng Anh, Khoa Kinh tế Chính trị Toàn cầu 全球政治經濟學系全英語學士班
 • Trung tâm nghiên cứu Nhật bản 日本研究中心
 • Trung tâm nghiên cứu liên minh châu  u 歐洲聯盟研究中心
 • Trung tâm nghiên cứu ASEAN 東協研究中心
 • Trung tâm nghiên cứu quan hệ xuyên eo biển 兩岸關係研究中心
 • Trung tâm Nghiên cứu 1 Vành đai và 1 Con đường Trung Quốc 中國一帶一路研究中心
 • Trung tâm Nghiên cứu Mỹ Latinh và Caribe 拉丁美洲及加勒比海研究中心
HỌC VIỆN GIÁO DỤC
 • Khoa công nghệ giáo dục 教育科技學系
 • Khoa Giáo dục và Thiết kế Tương lai 教育與未來設計學系
 • Phòng tư vấn và tâm lý giáo dục教育心理與諮商研究所
 • Trung tâm đào tạo nguồn giáo viên 師資培育中心
 • Trung tâm Nghiên cứu Tầm nhìn Chiến lược 策略遠見研究中心
HỌC VIỆN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO AI
CÔNG VIÊN MẠNG INTERNET
 • Lớp Thạc sĩ kỹ thuật số tại chức Nghiên cứu Châu Á – Thái Bình Dương tại Viện Châu Mỹ Latinh 拉丁美洲研究所亞太研究數位學習碩士在職專班
 • Lớp thạc sĩ tại chức kỹ thuật số về công nghệ giáo dục 教育科技學系數位學習碩士在職專班
 • Lớp thạc sĩ kỹ thuật số thông tin và thư viện 資訊與圖書館學系數位學習碩士在職專班
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN
 • Trung tâm xuất bản 出版中心
 • Trung tâm ươm tạo và đổi mới doanh nghiệp vừa và nhỏ JIAN BANG   建邦中小企業創新育成中心
 • Trung tâm tài nguyên khiếm thị 視障資源中心
 • Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật gió 風工程研究中心
 • Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Luật công trình 工程法律研究發展中心
 • Trung tâm Robot và Tự động hóa Thông minh 智慧自動化與機器人中心
 • Trung tâm Nghiên cứu Vận tải và Logistics 運輸與物流研究中心
 • Trung tâm nghiên cứu Haruki Murakami 村上春樹研究中心
 • Trung tâm Nghiên cứu Thông tin Môi trường Nước 水環境資訊研究中心
 • Trung tâm nghiên cứu công nghệ hải dương và mặt nước  海洋及水下科技研究中心
 • Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Công nghệ Tích hợp 整合戰略與科技研究中心
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 體育事務處
 • Khoa kinh doanh quốc tế 國際企業學系
 • Khoa tài chính kinh doanh 財務金融學系
 • Khoa quản lý rủi ro và bảo hiểm 風險管理與保險學系
 • Khoa kinh tế công nghiệp 產業經濟學系
 • Khoa kinh tế 經濟學系
 • Khoa Quản trị Kinh doanh 企業管理學系
 • Khoa kế toán 會計學系
 • Khoa thống kê 統計學系
 • Khoa quản lý thông tin資訊管理學系
 • Khoa quản lý giao thông vận tải運輸管理學系
 • Khoa hành chính công公共行政學系
 • Khoa khoa học quản lý 管理科學學系
 • Lớp tại chức Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 商管碩士在職專班
 • Văn phòng công nhận AACSB cho Quản trị Kinh doanh 商管AACSB認證辦公室
 • Đại học Đạm giang và Công nghệ Queensland, Úc 淡江大學暨澳洲昆士蘭理工大學財金全英語雙碩士學位學程
 • Trung tâm tài chính xuyên eo biển 兩岸金融研究中心
 • Trung tâm nghiên cứu hành vi sử dụng công nghệ thông tin 資訊科技使用行為研究中心
 • Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Phát triển Kinh tế và An toàn Thông tin 經濟發展與資安戰略研究中心
PHÒNG HUẤN LUYỆN QUÂN SỰ 軍訓室
 • Tổ hành chính 行政組
 • Tổ giáo dục 教學組
 • Tổ dịch vụ 服務組
 • Nhóm cơ sở Lanyang 蘭陽校園組
 • Trung tâm tài nguyên quận Jibeiyi 基北宜區資源中心

Keywords: