Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI ĐỒNG- TATUNG UNIVERSITY

大同大學

( TATUNG UNIVERSITY )

Địa chỉ: 104, Đài Loan, Taipei City, Zhongshan District, Section 3, Zhongshan N Rd, 40號1樓

SĐT: +886-2-2182-2928

THẾ MẠNH ĐÀO TẠO

Được thành lập cách đây hơn nửa thế kỷ, Đại học Đại Đồng được biết đến là nơi đào tạo ra các nhà khoa học, kỹ sư và nhà điều hành doanh nghiệp cần thiết cho sự phát triển quốc gia. Trong những năm gần đây, trường đã tích cực phát triển nhân văn, nghệ thuật và giáo dục nhân cách, thiết lập một khuôn viên ấm áp và thân thiện, thực hiện giao lưu hai chiều với các trường kết nghĩa ở nước ngoài, thực hiện hợp tác chặt chẽ giữa các trường đại học công nghiệp với các doanh nghiệp hạng nhất trong và ngoài nước. Trong tương lai, Đại học Đại Đồng sẽ tiếp tục làm phong phú thêm tầm nhìn quốc tế của sinh viên và ươm mầm tài năng quốc tế với những lợi thế cạnh tranh độc đáo, nhằm thực hiện các mục tiêu giáo dục “Hội nhập Giáo dục và Giáo dục, Nghiên cứu và Phát triển, Trung thực, Siêng năng và Công nghiệp để Phục vụ Quốc gia”.


HỌC VIỆN KỸ THUẬT
 • Khoa Cơ khí Vật liệu (ĐH- TS)
 • Khoa Kỹ thuật Hóa học và Công nghệ Sinh học (ĐH – TS)
 • Học viện Kỹ thuật (Cử nhân năm 1 không phân hệ)
 • Khoa Quản lý Kỹ thuật (thạc sĩ tại chức chuyên ban)
HỌC VIỆN THÔNG TIN ĐIỆN
 • Khoa Kỹ Thuật Điện (ĐH – TS)
 • Khoa Kỹ thuật Thông tin (ĐH – TS)
 • Khoa Kỹ thuật Truyền thông (Thạc sĩ)
HỌC VIỆN QUẢN LÝ
 • Khoa quản trị kinh doanh (ĐH – TS)
 • Khoa quản lý thông tin (ĐH – TS)
HỌC VIỆN THIẾT KẾ
 • Khoa Thiết kế Công nghiệp (ĐH – TS)
 • Khoa Thiết kế Truyền thông (ĐH – TS)
 • Khoa Khoa học Thiết kế (Thạc sĩ)
HỌC VIỆN QUỐC TẾ
 • Khoa Ngoại ngữ Ứng dụng
 • Trung tâm giáo dục ngoại ngữ
TRUNG TÂM GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
TRUNG TÂM GIÁO DỤC SÁNG TẠO
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

Keywords: