Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG GIÁO PHỤ NHÂN – FU JEN CATHOLIC UNIVERSITY

輔仁大學

( FU JEN CATHOLIC UNIVERSITY )

Địa chỉ: No. 510號, Zhongzheng Rd, Xinzhuang District, New Taipei City, Đài Loan 242

ĐT: (02) 29052000

Email: pubwww@mail.fju.edu.tw


HỌC VIỆN VĂN HỌC
HỌC VIỆN NGHỆ THUẬT
HỌC VIỆN TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN GIÁO DỤC
HỌC VIỆN Y KHOA
HỌC VIỆN BÁCH KHOA
HỌC VIỆN NGOẠI NGỮ
HỌC VIỆN DÂN SINH
HỌC VIỆN PHÁP LUẬT
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI
HỌC VIỆN QUẢN LÍ

 Chương trình thạc sĩ quản lý thương mại 商業管理學士學位學程

HỌC VIỆN DỆT MAY THỜI TRANG
BỘ PHẬN CHUYÊN TU

Keywords: