5/5 - (1 bình chọn)

Thông tin khoa ngành – HỌC VIỆN QUẢN LÝ – Y TẾ KINH QUỐC

HỌC VIỆN QUẢN LÝ VÀ SỨC KHỎE KINH QUỐC

經國管理暨健康學院

( CHING GUO INSTITUTE OF MANEGEMENT AND HEALTHY )

Địa chỉ: 203, Đài Loan, Keelung City, Zhongshan District, Fuxing Rd, 336

SĐT(02)2437-2093 ~(02)2437-6209

NHÓM NGÀNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE
NHÓM NGÀNH DU LỊCH – KHÁCH SẠN
NHÓM NGÀNH ỨNG DỤNG DÂN SINH
TRUNG TÂM PHỔ THÔNG 通識中心