Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP HẢI DƯƠNG ĐÀI LOAN

5/5 - (1 bình chọn)

Thông tin khoa ngành – TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP HẢI DƯƠNG ĐÀI LOAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP HẢI DƯƠNG ĐÀI LOAN

國立台灣海洋大學

(National Taiwan Ocean University )

Địa chỉ :202301 基隆市中正區北寧路2

Điện thoại : +886-2-2462-2192

HỌC VIỆN HẢI DƯƠNG VÀ QUẢN LÝ
 • Khoa thương mại tàu thuyền
 • Khoa vận tải tàu thuyền
 • Khoa kỹ thuật vận tải 
 • Khoa quản lý vận tải hàng không 
 • Chương trình cử nhân quản lý kinh doanh biển
HỌC VIỆN KHOA HỌC ĐỜI SỐNG
 • Khoa thực phẩm 
 • Khoa chăn nuôi thủy sản 
 • Khoa khoa học sinh học và đời sống 
 • Phòng nghiên cứu sinh vật hải dương 
 • Phòng nghiên cứu rủi ro và an toàn thực phẩm 
 • Chương trình tiến sĩ khoa học sinh vật hải dương 
 • Chương trình cử nhân khoa học sinh vật hải dương
HỌC VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ KHOA HỌC HẢI DƯƠNG
 • Ngành khoa học thủy sản và sinh vật môi trường 
 • Khoa thông tin môi trường biển  
 • Phòng nghiên cứu khoa học địa cầu 
 • Phòng nghiên cứu sinh thái và môi trường biển
 • Chương trình Tiến sĩ về Tài nguyên Biển và Thay đổi Môi trường
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ
 • Khoa kỹ thuật cơ điện và máy móc
 • Khoa đóng tàu và kỹ thuật hệ thống
 • Khoa kỹ thuật sông biển
 • Chương trình tiến sĩ khoa học và công trình biển
 • Chương trình cử nhân khoa học và công trình biển
HỌC VIỆN THÔNG TIN CƠ ĐIỆN
 •  Khoa kỹ thuật cơ điện 
 • Khoa kỹ thuật thông tin 
 • Khoa Truyền thông và Kỹ thuật Hàng hải 
 • Khoa khoa học vật liệu và quang điện 
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
 • Phòng nghiên cứu kinh tế ứng dụng
 • Phòng nghiên cứu giáo dục
 • Phòng nghiên cứu văn hóa hải dương
 • Trung tâm đào tạo giáo viên
 • Chương trình Cử nhân về Công nghiệp Thiết kế Sáng tạo và Văn hóa Biển
 • Chương trình Cử nhân Quản lý Du lịch Biển
TRUNG TÂM GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG
 • Tổ giáo dục ngôn ngữ 
 • Tổ giáo dục bác nhã 
 • Tổ giáo dục thể chất 
 • Trung tâm văn nghệ 
 • Trung tâm tiếng hoa 
 • Trung tâm xúc tiến và nghiên cứu Khách gia Đài loan
TRUNG TÂM HẢI DƯƠNG
TRUNG TÂM GIÁO DỤC HẢI DƯƠNG ĐÀI LOAN
 • Tổ phát triển chính sách
 • Tổ truyền thông đa phương tiện
GIÁO DỤC TRUYỀN THÔNG CHUYÊN TU
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ BIỂN
TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT BIỂN

Keywords: