4/5 - (2 bình chọn)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC CHƯƠNG TRÌNH HỆ CẤP 3 NĂM 2023

Du học Cửu Tư xin trân trọng thông báo tuyển sinh năm 2023 hệ cấp 3 của trường Cấp 3 Ngưỡng Đức. Bao gồm các thông tin liên quan: chương trình đào tạo, điều kiện đăng ký, học bổng và mức học phí, chi phí ký túc xá và các khoa ngành đào tạo dưới đây.

trường cấp 3 ngưỡng đức

Cấp 3 Ngưỡng Đức
http://www.ydvs.ica.tw/

Thông Tin Cơ Bản Về Trường


Trường trung hc cao cp Ngưỡng Đức qun Tân Trúc luôn là một ngôi trường kiu mu cho hthng kthut và dy ngh. Triết lý điều hành của trường là “thc tế và thiết thc, sáng tạo và năng động, biết ơn và quan tâm, giáo dục toàn din và phát trin thích ng” , luôn tìm kiếm trào dồi để đổi mới, thay đổi và phát trin. Nhm mrng phúc li cho hc sinh.


Tích c
c hp tác và việc thúc đẩy chính sách Tân hướng Nam ca chính ph, bắt đầu từ năm 2021 tuyn dng “Lp chuyên luân ban ngành m thc dành cho Kiu sinh ” và bsung “Lp chuyên luân ban ngành Thương mại điện tLuân dành cho Kiu sinh” từ năm 2022; Đồng thời, để đáp ứng nhu cu ca ngành công nghệ trong nước và nhu cu nhân lực tăng cao, năm 2023, “Lớp chuyên luân ban ngành Thương mại điện tLuân dành cho Kiều sinh” sẽ mrng slp tuyn sinh lên 2 lớp để thúc đẩy khả năng học tp và tính cnh tranh ca Kiu sinh vcông vic.


Tr
ường trung hc Ngưỡng Đức tuân thchiến lược kinh doanh “dựa trên Đài Loan, nhìn ra thế gii, nuôi Ngưỡng hc sinh Hoa Kiu hi ngoi và duy trì phẩm đức”, tp trung vào giáo dục đạo đức cho hc sinh, klut sng, mi quan hgia các cá nhân, phm cht nghnghip và các giá trị đúng đắn khác. Tin tưởng rng sự ưu tú có thể được trau di thông qua giáo dc, mc tiêu ca Ngưỡng Đức là gn kết mi hc sinh li vi nhau, nuôi Ngưỡng mi cá thể đều phi có nhân cách, phm cht công dân và luôn trao dI kiến thc hc na hc mãi, to ra một cơ sở giáo dc toàn
di
n.

Điểm Sáng Chiêu Sinh


Khuôn viên trường ấm áp, tư duy đổi mới, đa văn hóa, tích hợp sn xut doanh nghip, phát trin thích ng “Chn giáo dc toàn din làm khái niệm để to ra mt bu không khí khuôn viên cht lượng cao, hc sinh có thhc tp trong một môi trường đẹp và m áp. Tích cc trau dồi các năng lc cốt lõi như giáo dục nâng cao, vic làm, kỹ năng, sáng tạo, thông tin và nhân văn. Để nuôi Ngưỡng hc sinh Hoa kiu trthành nhng tài năng chuyên nghiệp, Ngưỡng Đức mong mun mra một con đường rng lớn hơn, mọi Kiều sinh đều có thể hướng tới tương lai để thhin tài năng của mình, vừa có năng lực va có phẩm đức 

Giáo viên chnhim tt nghip vchuyên ngành tiếng Hoa, qun giáo ký túc xá nhit huyết
(1) Giáo viên chnhim tt nghip vchuyên ngành tiếng Hoa : Tuyn dng giáo viên chuyên ngành tiếng Hoa có kinh nghim ging dy học sinh nước ngoài vào vtrí giáo viên chnhim nhm htrging dy tiếng Trung và tư vấn cuc sống, để Kiu sinh có thci thin kỹ năng tiếng Trung và thích ứng môi trường hc tp mi trong thi gian ngn nhất, để có ththc hin ddàng các bài tp chuyên sâu và khả năng thích ứng với nơi làm việc. 

(2) Qun giáo ký túc xá nhit huyết : Tuyn dng qun giáo ký túc xá chuyên nghiệp có “Khả năng giao tiếp bng tiếng Việt” để htrKiu sinh trong vic quản lý ký túc xá và chăm sóc sinh hot. Đồng thời, tương tác tốt gim bt vấn đề Kiều sinh xa quê chưa thích ứng. 

Giới Thiu Ngành ML

Ngành Thương Mại Điện T: Các khóa học được ging dy bao gm kế toán, kinh tế, ng dng công nghkthut số, thương mại điện t(Internet of Things), trí tunhân to, công nghệ đám mây, điện tkthut s, qun lý trang web, trang trí phn cng máy tính, thiết kế htrmáy tính, lp trình, ng dng phn mm máy tính và các khóa học khác tăng cường công nghthông tin chuyên nghip trau di nhân tài kthut trong ngành công nghip xlý dliệu và điện tthông tin.

Học Phí


(1) H
c kì 1 (Tng chi phí 21,530NTD)

Các mc
thu phí
Lo
i khóa
Hc phí Chi phí
ph
Bdng c

Đồng phc
th
c tp
Phí th
nghim
th
c
t
p
Phí
hành
chính
(Bao
g
m
sách)
Phí
đồng
ph
c
Phí ktx Phí ăn Phí
th

ARC
Bo
hi
m
Hoa
Ki
u
Khám
s
c
kh
e
1 hc kì 1 hc
3 năm 1 hc
1 hc
3
năm
3 tháng 3 tháng 1
năm
Na
năm
1 ln
Ngành
Thương
Mi
Điện T
24,423
NTD
(Chính
ph
tr
cp)
2,525
NTD
0
NTD
1,980
NTD
5,125
NTD
3,240
NTD
3,000
NTD
3,800
NTD
500
NTD
560
NTD
800
NTD

(2) Sau hc k2: Sau khi trkhon trcp chính ph, chcần đóng các khoản chi phí ph, phí vt liu thc tp, phí sách vở, phí ăn, và các khoản phí ký túc xá 3000 NTD/3 tháng.

(3) Nhà trường cân nhắc đến điều kin kinh tế ca các hc sinh không ging nhau, cung cp “khon vay không lãi sut” cho các khon chi phí phvà các khon liên quan khác, vi khon vay ti đa là 12.000 NTD, nhằm để Kiu sinh an tâm hc tập hoàn thành chương trình học 3 năm tại trường.

Trường cung cp trcấp ưu đãi (Tổng trcp 17,000 NTD)

Phí cách ly ti
khách s
n
Btm c Xe đạp Phí điện thoi Taxi phòng
ch
ng dch
4,000 NTD 7,500 NTD 4,000 NTD 500 NTD 1,000 NTD

Biên tập: Thành Văn

Các bạn có thắc mắc về học bổng cũng như ngành học thì cũng gửi câu hỏi vào ZaloDu Học Cửu Tư sẽ trả lời qua Zalo hoặc inbox trực tiếp theo link facebook bên dưới.

?Follow TikTok: http://bit.ly/duhoccuutu

DU HỌC CỬU TƯ – UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – CHUYÊN NGHIỆP
☎Hotline/Zalo/Line: 0868.435.333 – 0986.016.621
✉ Email: duhoccuutu1908@gmail.com
?Địa chỉ: 137 đường Tân Xuân, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội