Update thông tin trường tham gia sự kiện Ngày hội Giáo dục Đại học Đài Loan 2021

ngày hội giáo dục đại học đài loan 2021

Update thông tin trường tham gia sự kiện Ngày hội Giáo dục Đại học Đài Loan 2021

Ngày đăng: 27/10/2021

Update thông tin trường tham gia sự kiện Ngày hội Giáo dục Đại học Đài Loan 2021 Đại học Thực Tiễn 實踐大學 (Shih Chien University) http://www.usc.edu.tw/ Ngày thành lập: 1958/03/01、1958/03/01、1979/06/01、1991/08/01、1997/08/01 Trường duy trì phương châm là "Học tập đi đôi với thực hành" và nhấn …