University of Taipei

ĐẠI HỌC THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

Thông Tin Cơ Bản-Đại học thành phố Đài Bắc -University of Taipei

Ngày đăng: 12/07/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học thành phố Đài Bắc -University of Taipei Đại học thành phố Đài Bắc臺北市立大學(University of Taipei)http://www.utaipei.edu.tw/Ngày thành lập: 2013/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:       Đại học Thành phố Đài Bắc được Bộ Giáo dục cho phép thành lập vào ngày 1 tháng 8 năm 2013. …