Trường Học viện Du lịch Đài Loan-The Culinary Institute of Taiwan

học viện du lịch đài loan

Thông Tin Cơ Bản-Trường Học viện Du lịch Đài Loan-The Culinary Institute of Taiwan

Ngày đăng: 06/10/2021

Thông Tin Cơ Bản-Trường Học viện Du lịch Đài Loan-The Culinary Institute of Taiwan Trường Học viện Du lịch Đài Loan 臺灣觀光學院 (The Culinary Institute of Taiwan) http://www.cit.edu.tw/ Ngày thành lập: 1989/06/01、2002/10/01、2006/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường: 1. Trường được tổ chức lại từ tháng …