ĐẠI HỌC THỂ THAO QUỐC GIA ĐÀI LOAN

Thông Tin Cơ Bản-Trường Đại học Thể thao quốc gia Đài Loan-National Taiwan University of Sport

Ngày đăng: 08/10/2021

Thông Tin Cơ Bản-Trường Đại học Thể thao quốc gia Đài Loan-National Taiwan University of Sport Trường Đại học Thể thao quốc gia Đài Loan 國立臺灣體育運動大學 (National Taiwan University of Sport) http://www.ntupes.edu.tw/ Ngày thành lập: 1961/06/01、1991/07/01、1996/08/01、2011/08/01 Sơ lược về lịch sử của …