Đại học quốc tế Tế Nam

Thông Tin Cơ Bản-Trường Đại học quốc lập Quốc tế Tế Nam-National Chi Nan University

Ngày đăng: 07/10/2021

Thông Tin Cơ Bản-Trường Đại học quốc lập Quốc tế Tế Nam-National Chi Nan University Trường Đại học quốc lập Quốc tế Tế Nam 國立暨南國際大學 (National Chi Nan University) http://www.ncue.edu.tw/ Ngày thành lập: 1971/08/01、1971/08/01、1980/08/01、1989/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:      Trường Đại học …