Trường Đại học Quốc lập khoa học công nghệ Đài Trung

Trường Đại học Quốc lập khoa học công nghệ Đài Trung

Ngày đăng: 13/11/2021

National Taichung University of Science and Technology – NTCUST Đại học Quốc lập khoa học công nghệ Đài Trung ra đời vào năm 2011 từ sự sát nhập của hai ngôi trường lớn tại Đài Trung là Học viện công nghệ Đài Trung (1919) và Trường cao đẳng quốc lập điều dưỡng Đài Trung (1955). I. Tổng …