thông tin cơ bản đại học trung hoa - chung hua university

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Chung Hwa-Chung Hua University

Ngày đăng: 29/09/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Chung Hwa-Chung Hua University Đại học Chung Hwa 中華大學學校財團法人中華大學 (Chung Hua University) http://www.chu.edu.tw/ Ngày thành lập: 1990/09/01、1997/07/01 Sơ lược về lịch sử của trường:     Khoa của Đại học Trung Hoa được thành lập bởi các doanh nhân Vương Vinh Xương, Thái Triệu …