logo trường trung sơn

Giới thiệu Đại học Quốc lập Trung Sơn-National Sun Yat-Sen University

Ngày đăng: 26/01/2022

Đại học Quốc Lập Trung Sơn 國立中山大學 (National Sun Yat-Sen University) Sơ lược về lịch sử của trường:   Trường Đại học Quốc Lập Tôn Trung Sơn (National Sun Yat-sen University – NSYSU) được thành lập năm 1980 tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan. Với những nỗ lực cống hiến của đội ngũ giảng viên, nhân …