Trong tháng 7 đã có hơn 7.600 cặp vợ chồng Đài Loan được trợ cấp điều trị vô sinh

Trong tháng 7 đã có hơn 7.600 cặp vợ chồng Đài Loan được trợ cấp điều trị vô sinh

Ngày đăng: 30/07/2021

Trong tháng 7 đã có hơn 7.600 cặp vợ chồng Đài Loan được trợ cấp điều trị vô sinh Trợ cấp điều trị vô sinh đã được mở rộng cho tất cả các cặp vợ chồng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 và không phân biệt tình trạng tài chính của họ. Trước đây chỉ những gia đình có thu nhập thấp và trung bình mới đủ …