Thông tin trường học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỊNH NGHI

Thông tin trường học: Đại học Tịnh Nghi-Providence University (PU)

Ngày đăng: 17/12/2021

Thông tin trường học: Đại học Tịnh Nghi-Providence University (PU) Đại học Tịnh Nghi 靜宜大學 (Providence University) (Đài Trung) Sơ lược về lịch sử của trường:        Đại học Tịnh Nghi (PU) đạt danh hiệu “Đại học có phương pháp giảng dạy xuất sắc” do Cơ quan phụ trách Giáo dục phong tặng trong vòng …