Dai-hoc-Khoa-hoc-va-Cong-nghe-Pho-thong

Thông tin trường học: Đại học Khoa học và Công nghệ Phổ Thông-TransWorld University

Ngày đăng: 27/10/2021

Thông tin trường học: Đại học Khoa học và Công nghệ Phổ Thông-TransWorld University Đại học Khoa học và Công nghệ Phổ Thông 環球學校財團法人環球科技大學 (TransWorld University) http://www.twu.edu.tw/ (Đài Trung) Sơ lược về lịch sử của trường:         Năm 78 Dân quốc, Tiến sĩ Quách Vinh Triệu, theo lời mời của …