học viện khoa học và công nghệ da han Dahan Institute of Technology

Thông Tin Cơ Bản-Trường Học viện khoa học kỹ thuật Đại Hán-Dahan Institute of Technology

Ngày đăng: 04/10/2021

Thông Tin Cơ Bản-Trường Học viện khoa học kỹ thuật Đại Hán-Dahan Institute of Technology Trường Học viện khoa học kỹ thuật Đại Hán 大漢技術學院 (Dahan Institute of Technology) http://www.dahan.edu.tw/ Ngày thành lập: 1976/12/01、1999/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:  Năm 1976 trường được phê duyệt …