Thông Tin Cơ Bản-Trường Đại học Tzu Chi-Tzu Chi University

Đại học Tzu Chi-Tzu Chi University

Thông Tin Cơ Bản-Trường Đại học Tzu Chi-Tzu Chi University

Ngày đăng: 04/10/2021

Thông Tin Cơ Bản-Trường Đại học Tzu Chi-Tzu Chi University Trường Đại học Tzu Chi 慈濟學校財團法人慈濟大學 (Tzu Chi University) http://www.tcu.edu.tw/ Ngày thành lập: 1994/10/01、1998/08/01、2000/08/01、2011/09/01 Sơ lược về lịch sử của trường:     Người sáng lập, Master Zheng Yan, đề cao tinh thần "không có số …