Thông Tin Cơ Bản-Đại học Quốc lập Nghi Lan-National Ilan University

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Quốc lập Nghi Lan-National Ilan University

Ngày đăng: 04/10/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Quốc lập Nghi Lan-National Ilan University Đại học Quốc lập Nghi Lan 國立宜蘭大學 (National Ilan University) http://www.niu.edu.tw/ Ngày thành lập: 1926/05/01、1926/05/01、1946/01/01、1967/08/01、1969/08/01、1988/07/01、1998/07/01、2003/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:      Trường …