Thông Tin Cơ Bản-Đại học Quốc gia Đài Đông-National Taitung University

đại học quốc gia đài đông

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Quốc gia Đài Đông-National Taitung University

Ngày đăng: 03/10/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Quốc gia Đài Đông-National Taitung University Đại học Quốc gia Đài Đông 國立臺東大學 (National Taitung University) http://www.nttu.edu.tw/ Ngày thành lập: 1946/07/01、1948/02/01、1967/08/01、1987/08/01、1991/07/01、2003/08/01、2003/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:      Đại học …