đại học minh truyền-minhchuan university

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Ming chuan-Ming Chuan University

Ngày đăng: 30/09/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Ming chuan-Ming Chuan University Đại học Minhchuan 銘傳大學 (Ming Chuan University) http://web.mcu.edu.tw/ Ngày thành lập: 1957/03/01、1990/07/01、1997/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:      Đại học Minh Truyền, tiền thân là "Trường Cao đẳng Thương mại  Ming Chuan", được …