khai giảng lớp tiếng trung tháng 8 online - DU HỌC CỬU TƯ

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG ONLINE NGÀY 12 THÁNG 08 NĂM 2021

Ngày đăng: 04/08/2021

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG ONLINE NGÀY 12 THÁNG 08 NĂM 2021.           Du Học Cửu Tư xin chào tất cả các bạn học viên, trung tâm Du Học Cửu Tư xin thông báo lịch khai giảng lớp học tiếng trung ONLINE tháng 8 năm 2021. Thông tin chi tiết khóa học dưới đây, mời các bạn tham khảo: Thời …

khai giảng lớp tiếng trung tháng 8 online - DU HỌC CỬU TƯ

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG ONLINE NGÀY 05 THÁNG 08 NĂM 2021

Ngày đăng: 02/08/2021

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG ONLINE NGÀY 05 THÁNG 08 NĂM 2021.           Du Học Cửu Tư xin chào tất cả các bạn học viên, trung tâm Du Học Cửu Tư xin thông báo lịch khai giảng lớp học tiếng trung ONLINE tháng 8 năm 2021. Thông tin chi tiết khóa học dưới đây, mời các bạn tham khảo: Thời …

thông báo tuyển dụng

??? THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HOTTTTT ???

Ngày đăng: 20/07/2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP CÓ Ý MUỐN Ở LẠI ĐÀI LOAN LÀM VIỆC ĐỊA ĐIỂM:        土城 TUCHENG   NỘI DUNG CÔNG VIỆC: SẢN XUẤT CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ, CÔNG TY ĐÀO TẠO BÀI BẢN ĐỂ THÀNH CHỦ QUẢN.   LƯƠNG:          26.000-28:000/THÁNG (CHƯA TÍNH TĂNG CA)   CÁC BẠN CÓ THỂ LÊN TRỰC TIẾP TRUNG …

KHẢI GIẢNG LỚP HỌC TIẾNG TRUNG

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG ÔN THI TOCFL NĂM 2021

Ngày đăng: 19/07/2021

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG ÔN THI CHỨNG CHỈ HOA NGỮ (TOCFL) NGÀY 26 THÁNG 07 NĂM 2021           Du Học Cửu Tư xin chào tất cả các bạn học viên, trung tâm Du Học Cửu Tư xin thông báo lịch khai giảng lớp ôn thi Chứng Chỉ Hoa Ngữ (TOCFL) tháng 6 năm 2021. Thông tin chi tiết khóa học dưới đây, mời các …