THI

THÔNG BÁO KỲ THI TOCFL

THÔNG BÁO KỲ THI TOCFL 10/9/2021

Ngày đăng: 03/08/2021

THÔNG BÁO KỲ THI TOCFL 10/9/2021 Theo phòng Giáo dục - Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam xin thông báo bắt đầu mở đăng ký dự thi kỳ thi năng lực Hoa ngữ TOCFL trên máy tính  10/9/2021.   Thời gian đăng ký:                                      Từ 8/7/2021  đến ngày      …