Đại học kỹ thuật tỉnh ngô

Thông Tin Cơ Bản-Đại học khoa học và kỹ thuật Tỉnh Ngô-Hsing Wu University of Science and Technology

Ngày đăng: 12/07/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học khoa học và kỹ thuật Tỉnh Ngô-Hsing Wu University of Science and Technology Đại học khoa học và kỹ thuật Tỉnh Ngô醒吾學校財團法人醒吾科技大學(Hsing Wu University of Science and Technology)http://www.hwu.edu.tw/Ngày thành lập: 1965/10/01、2000/08/01、2012/08/01 Sơ lược về lịch sử của …

ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ĐÀI BẮC

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Thương Mại Quốc Lập Đài Bắc-National Taipei University of Business

Ngày đăng: 12/07/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Thương Mại Quốc Lập Đài Bắc-National Taipei University of Business Đại học Thương Mại Quốc Lập Đài Bắc國立臺北商業大學(National Taipei University of Business)http://www.ntub.edu.tw/Ngày thành lập: 1917/05/01、2001/08/01、2014/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:     Trường được thành …

ĐẠI HỌC Y TẾ VÀ SỨC KHỎE THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

Thông Tin Cơ Bản-Đại Học Điều Dưỡng Và Khoa Học Y Tế Quốc Lập Đài Bắc -National Taipei University of Nursing and Health Sciences

Ngày đăng: 12/07/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại Học Điều Dưỡng Và Khoa Học Y Tế Quốc Lập Đài Bắc-National Taipei University of Nursing and Health Sciences Đại Học Điều Dưỡng Và Khoa Học Y Tế Quốc Lập Đài Bắc國立臺北護理健康大學(National Taipei University of Nursing and Health Sciences)http://www.ntunhs.edu.tw/Ngày thành lập: …

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Công nghệ Quốc Lập Đài Bắc-National Taipei University of Technology

Ngày đăng: 12/07/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Công nghệ Quốc Lập Đài Bắc-National Taipei University of Technology Đại học Công nghệ Quốc Lập Đài Bắc國立臺北科技大學(National Taipei University of Technology)http://www.ntut.edu.tw/Ngày thành lập: 1912/01/01、1948/01/01、1981/07/01、1994/08/01、1997/08/01 Sơ lược về lịch sử của …

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan-National Taiwan University of Science and Technology

Ngày đăng: 12/07/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan-National Taiwan University of Science and Technology Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan國立臺灣科技大學(National Taiwan University of Science and Technology)https://www.ntust.edu.tw/home.phpNgày thành lập: 1974/08/01、1997/08/01 Sơ …

ĐẠI HỌC THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

Thông Tin Cơ Bản-Đại học thành phố Đài Bắc -University of Taipei

Ngày đăng: 12/07/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học thành phố Đài Bắc -University of Taipei Đại học thành phố Đài Bắc臺北市立大學(University of Taipei)http://www.utaipei.edu.tw/Ngày thành lập: 2013/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:       Đại học Thành phố Đài Bắc được Bộ Giáo dục cho phép thành lập vào ngày 1 tháng 8 năm 2013. …

ĐẠI HỌC THỂ THAO QUỐC GIA

Thông Tin Cơ Bản-Đại Học Quốc Lập Thể Thao-National Taiwan Sport University

Ngày đăng: 12/07/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại Học Quốc Lập Thể Thao-National Taiwan Sport University Đại Học Quốc Lập Thể Thao國立體育大學(National Taiwan Sport University)http://www.ntsu.edu.tw/Ngày thành lập: 1986/09/01、2008/02/01 Sơ lược về lịch sử của trường:         Trường được thành lập vào tháng 9 năm 1975, Bộ Giáo dục cho …