ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT ĐÀI BẮC

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Nghệ Thuật Quốc Lập Đài Bắc-Taipei National University of the Arts

Ngày đăng: 12/07/2021

Thông Tin Cơ Bản-Đại học Nghệ Thuật Quốc Lập Đài Bắc-Taipei National University of the Arts Đại học nghệ thuật Quốc Lập Đài Bắc國立臺北藝術大學(Taipei National University of the Arts)http://www.tnua.edu.tw/Ngày thành lập: 1982/07/01、2001/08/01 Sơ lược về lịch sử của trường:       Năm 1979, chính phủ quyết …