Đại học Nghệ thuật Quốc gia Đài Nam

Thông tin trường học: Đại học nghệ thuật quốc gia Đài Nam-Tainan National University of the Arts

Ngày đăng: 12/11/2021

Thông tin trường học: Đại học nghệ thuật quốc gia Đài Nam-Tainan National University of the Arts Đại học Nghệ thuật Quốc gia Đài Nam 國立臺南藝術大學 (Tainan National University of the Arts) http://www.tnnua.edu.tw/ Năm thành lập: 1996/07/01、2004/08/01 (Đài Nam) Sơ lược về lịch sử của trường:       …